Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

0Shares

Innhold • Hva inspirerer oss i arbeidet?

 • Psykisk helse og mestring

 • Godkjenning, vurdering og prøving av medbrakt utdanning og yrkeserfaring

 • Pedagogiske metoder i norskopplæringen

 • Språkpraksis

 • Kvalifiseringsarbeid i mottak

 • Introduksjonsordningen og kommunal organisering

 • Samarbeid med frivillige organisasjoner


Målgruppe


 • Fra kommuner: representanter fra alle instanser som er involvert i kvalifiseringsarbeidet for nyankomne innvandrere

 • Fra Aetat: ansatte som jobber med nyankomne innvandrere

 • Fra mottak: ansatte som jobber med kvalifiseringsarbeid og bosetting


Kostnader

Ingen kursavgift. Reise- og oppholdsutgiftene betales av deltakerne. Pris for overnatting en natt inkl kost er kr. 1630. Ikke boende betaler kr. 760 for begge dager. Middag for de som ikke skal overnatte koster kr. 265.


Frist for påmelding er 30. april 2004.


Kontaktperson UDI Regionkontor Midt-Norge:

Inger Malene Nausthaug: 73 89 24 29