Kommunikasjon på flerkulturelle arbeidsplasser

0Shares

Mange arbeidsplasser med minoritetsspråklige ansatte har meldt at det ofte oppstår kommunikasjonsproblemer både mellom ansatte og overfor brukere/kunder. MiA har utviklet et kommunikasjonsverktøy som kan tilbys arbeidsplasser. Dette verktøyet er utviklet fra mange års erfaringer med tiltak på arbeidsplasser med minoritetsspråklige ansatte.


Seminaret vil rette seg mot:

Ledere og tillitsvalgte i private bedrifter og offentlige tjenester med minoritetsspråklige ansatte. Det vil omhandle den interne kommunikasjonen på arbeidsplassen, møte med kunder og brukere, telefonsamtaler, høflighetsformer, forebyggende konflikthåndtering osv.

Seminarinnhold:

12.00.Velkommen og kort presentasjon av MiA v/Eli K. Langset

12.20 Erfaringer fra språk og fagopplæring på arbeidsplasser, norsklærer Grethe Moe

13.00 Kartlegging av kommunikasjonsutfordringer på arbeidsplassen, sosialantropolog Whyn Lam

13.45 Pause

14.00 Eksempler på problemer og utfordringer med kommunikasjon på arbeidsplasser med ansatte fra språklige minoriteter. Lektor Gunnhild Aakervik og Whyn Lam

15.30 Oppsummering


Seminaravgift Kr. 600,- innkluderer ”Håndbok i kommunikasjon på flerkulturelle arbeidsplasser” innbetales til k.nr. 1645 01 23726 merk kommunikasjonsseminar. For 3 seminarer kr.1300,- HMS 10 mai, Arbeidsledelse 26.april og Kommunikasjon 11.mai (merk 3 seminarer)

Påmeldingsfrist 2. mai

Stiftelsen MiA

Pb.4634 Sofienberg

0506 Oslo

[email protected]

tlf: 24 10 13 82 fax 24 10 13 81

www.mangfold.no