Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

0Shares

FAFO har på oppdrag fra BURO laget en rapport om ungdom og engasjement. Studien tar sikte på å kartlegge medlemskap og deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og skolerelaterte sosiale aktiviteter blant ulike grupper ungdom i Oslo. Finnes det systematiske forskjeller mellom ungdom med ulik etnisk opprinnelse når det gjelder deltakelse i foreningsliv og fritidsaktiviteter, og hva består disse forskjellene i? Og hvordan kan disse forskjellene eventuelt forklares? Rapporten vil bli lagt frem på en konferanse tirsdag 10.mai kl 09.00 på Håndverkeren Konferansesenter.

Påmelding i løpet av mandag 9.mai til [email protected]

Barne- og Ungdomsrådet i Oslo (BURO) inviterer til presentasjon av FAFO-rapporten

”Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo”

Foreløpig program:

09.00-09.10 ”Et inkluderende Oslo – for hvem?”

Åpning av konferansen ved Øyvind Sund, leder i Barne- og Ungdomsrådet i Oslo

09.10-10.15 ”Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo”

Presentasjon rapporten ”Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo” ved forsker Jon Horgen Friberg, FAFO

10.15-10.25 ”Jeg vil være engasjert!”

Kommentar til rapporten fra det pakistanske ungdomsmiljøet (ikke bekreftet)

10.25-10.40 ”Vilje til fornying”

Per Vinje fra Oslospeiderne presenterer Oslospeidernes prosjekt

10.30-10.45 Pause med te, kaffe og frukt

10.45-10.55 ”Ungdom, kultur og mangfold”

Kommentar fra byråd for næring og kultur, Anette Wiig Bryn

10.55-12.50 Diskusjon

12.50-13.00 ”Veien videre!

Oppsummering og avslutning ved Terje Bjerke Grytten, daglig leder i Barne- og Ungdomsrådet i Oslo

Arr.: Barne- og Ungdomsrådet i Oslo.

Konferansen er gratis.

Påmelding innen 4. mai til [email protected]

For informasjon kontakt: [email protected]

Internett: http://www.unginfo.oslo.no/buro/