Minoriteter i media

Innledere:
• Rekruttering av minoritetsmedarbeidere og representativitet i programtilbudet
Margaret Telfer, prosjektleder for ”Programme Diversity Team” BBC Scotland og for prosjektet handlingsplan for ”Flerkulturelt mangfold i NRK”

• Minoritetsradio i 20 år – Hva har endret seg underveis mot det flerkulturelle samfunn?
Hans Dahle, Redaktør for Radio Latin Amerika, Norges største fremmedspråklige radio

• Massemediene: Demokratisk forum eller banaliserende kraft?
Sharam Alghasi, doktorgradsstipendiat ved forskningsprogrammet ”Kulturell kompleksitet i det nye Norge” (CULCOM) ved Universitetet i Oslo

• UTROP – Minoritetsperspektiv i majoritetssamfunnet
Majoran Vivekananthan, redaktør av Utrop, Norges første flerkulturelle avis

Fortløpende påmelding til Siri Døving,
234 22 733, eller e-post
[email protected]