Multimela må bil en årlig festival

Mer enn 300 artister fra hele verden kom til Oslo til Melafestivalen, og nærmere 180 000 gjester var innom de tre dagene festivalen varte. Det er for første gang alle minoritetsgrupper var samlet under en og samme festival i et så stort omfang.

Mela, som betyr møteplass, har vært en arena for musikalsk og kulturell nærkontakt mellom minoritetsgrupper fra alle kontinenter. Pakistanere, indere, vietnamesere, tamiler og somaliere alle lærte noe av hver andre den helgen. Tonene i somaliske sanger var ikke så ulik indiske. Vi kjente igjen melodier, rytmer og festglede. Slik har vi i mitt hjemland også, tenkte vi. Jo, på festivalen kunne vi både høre, se og smake likhetene. Det handler ikke bare om nordmenn og innvandrere, men også om toleranse og forståelse mellom de forskjellige minoritetsgruppene.

Innvandrere må lære andre innvandreres kultur, mener kunstnerisk leder for den flerkulturelle festivalen Mela, Khalid Salimi. Det foregår nesten ingen kommunikasjon mellom flere av landets store innvandrergrupper. Det må vi stimulere ved å skape kreative møteplasser. Det blir litt klisjé å bare snakke om å bygge broer til det norske samfunnet. 20 % av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn. Denne gruppen kommer fra alle verdens hjørner. Minoritetsbarn som vokser opp i Norge har i større grad vennskapsforhold med barn fra andre land, mens dette ikke er tilfelle blant første generasjonsinnvandrere. Vi trenger flere møteplasser der minoritetsgrupper kan bli kjent med hverandre og lære om hverandre.

Arrangørene var ikke sikre på om festivalen ville få nok tilskudd neste år, og signaliserer Melafestival i 2007. Utrop mener Mela må bli en årlig festival, minst. Det å arrangere en festival i et slikt omfang krever tid og ressurser. Kultur Norge må bidra til at festivalen videreføres. Det er trist hvis politikere ikke ser hvordan festivalen bidrar til toleranse og forståelse mellom grupper.

Somalisk seier

Gratulerer! Utrop gratulerer det norsk somaliske laget som har vunnet EuroSom cupen i år.

To ulike fotballverdener, hvor stjernenes luksus og glamorøse tilværelse er flere lysår unna guttenes harde hverdag med arbeidsløshet, sosiale problemstillinger og diskriminering, og (i enkeltes tilfelle) fortid som barnesoldater.

Når evnen til å svette for drakten og viljen til å vinne er likevel den samme, så taler fotballen her sitt universelle språk. Et språk som går på tvers av sosiale og kulturelle barrierer, på tvers av levestandard og livssituasjon. Spillet kan gjøre vinner ut av taper og gi ære og anerkjennelse til selv den mest forhatte og undertrykte.