Per Wenneberg i Caritas:

– Arbeidstakere trues til å bryte karantenebestemmelsene

– Når man trues med å miste jobben, godtar man kanskje mer enn man ellers ville ha gjort, sier Per Wenneberg, avdelingsleder i Caritas. Han mener pandemien har skapt en ny form for utnytting.
Foto: flickr.com
– Pandemien har forsterket et skjevt maktforhold mellom arbeidsgiver og utenlandske arbeidstakere. Dette er i en del tilfeller en ond sirkel og maktmisbruk, sier avdelingsleder sier Per Wenneberg i Caritas til Vårt Land.

Østeuropeiske arbeidere er i forbindelse med pandemien blitt knyttet til importsmitte. Siden nyttår har det vært flere tilfeller av større smitteutbrudd på byggeplasser. Det som derimot har fått mindre oppmerksomhet, er forholdene på en del av arbeidsplassene.

Trues med å få sparken

– Vi ser eksempler på at arbeidsgivere kommer med trusler om at arbeidstakere skal bryte karantenebestemmelsene. Det å miste jobben for disse er alvorlig. Da godtar man gjerne vilkår som andre ikke ville gjort. Dette igjen fører til mer utnyttelse, sier Per Wenneberg, avdelingsleder i den katolske hjelpeorganiasjonen Caritas til Vårt Land.

Ny form for utnyttelse

Wenneberg forteller at pandemien har skapt nye former for utnyttelse. Han påpeker at mange snakker dårlig norsk, og mener at dette gir arbeidsgivere muligheten til å lyve om både hva tiltakene er og situasjonen i Norge, i tillegg til hvordan norske myndigheter håndterer lovbrudd.

Polske statsborgere

I 2020 avdekket Caritas 97 såkalte gråsonesaker, det vil si saker som stiftelsen mener kan være brudd med lover og regler i arbeidslivet. Omtrent en tredjedel av sakene i 2020 er innenfor byggebransjen. Caritas mener at 12 av de 97 sakene kan være grov utnyttelse av arbeidskraft, mens sju av dem er mulig menneskehandel. 52 av 85 arbeidstakere som er involvert i sakene fra 2020 er polske statsborgere.

– Vanskelig å vite omfanget

Torgeir Moholt, avdelingsdirektør for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet sier at det nå kommer flere tips om utnyttelse av utenlandske arbeidstakere. Han understreker at dette ikke nødvendigvis betyr at det er mer utnyttelse enn før.

— Det er vanskelig å vite omfanget. Flere er redde for å stå frem. Det er også mye mørketall, siden vi regner med at flere ikke varsler. Vi har en kontinuerlig jobb med å skape et trygt miljø for å varsle, sier han til Vårt Land. 

Tar heller vare på kundene

Moholt understreker at de ser eksempler på at virksomhetene har gode smitteverntiltak for å håndtere kundene sine, men er ikke like gode på smittevern når det gjelder de ansatte. Han sier at det kan være flere årsaker til dette. Forskriftene har endret seg raskt i denne perioden, og det kan være krevende å holde seg oppdatert. Det kan også være at fokuset er større på å sikre kundene sine, enn å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.