Antirasistiske organisasjoner mister statsstøtte

Rødts Seher Aydar varsler gjenvalg.
Foto: roedt.no
– Mildt sagt helt utrolig, sier Rødt-politiker Seher Aydar.

Den avgåtte Solberg-regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2022 å gjøre tilskuddsordningen til integreringsfeltet søkbar, fremfor direkte støtte over statsbudsjettet.

Dette betyr uforutsigbarhet for mange antirasistiske organisasjoner. Flere har reagert på at det ikke kom noe forvarsel, deriblant fungerende leder i Antirasistisk senter, Linda Tinuke Strandmyr.

– Dette vil ha alvorlig innvirkning på driften vår og vår mulighet til å være en vaktbikkje når det gjelder rasisme og integrering, sier hun til Dagsavisen.

Strandmyr mener ordningen bør være slik den er nå.

Ønsker flere organisasjoner

Den avgåtte regjeringen har også foreslått å øke potten til organisasjonsstøtte med 3,3 millioner kroner. Ved å gjøre tilskuddsordningen søkbar, håper de at flere organisasjoner vil motta støtte.

– Vi ønsker også at flere nye aktører skal komme til, men det løses ikke ved å fjerne langsiktigheten og tryggheten til de organisasjonene som har brukt år på å bygge seg opp som sterke aktører, sier Strandmyr.

I en pressemelding 12.10 poengterte daværende kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby at organisasjoner kan som hovedregel få innvilget tilskudd i to eller fire år for å sikre forutsigbarhet.

Daglig leder i Minotenk, Linda Noor, deler Strandmyrs bekymring.

– Det bør være en egen søkbar ordning i tillegg. De etablerte fagmiljøene på antirasisme bør bestå på statsbudsjettet for å sikre kontorleie og forsvarlige arbeidsforhold. Det er viktig for et demokrati å ha et sterkt sivilsamfunn.

Høyres justispolitisk talsperson, Peter Frølich, understreker at ordningen ikke er fjernet, men tatt en annen retning.

– Man kan ikke forvente å få en fast post, man må begrunne hvorfor man skal ha penger fra år til år, sier han.

Politisk spill

Rødt-politiker Seher Aydar mener det er et tvilsomt politisk spill av den avgåtte Høyre-regjeringen å fjerne statsstøtten til Human Rights Service samtidig med antirasistiske organisasjoner. Ifølge Aydar bør ikke disse behandles likt.

– Det er mildt sagt helt utrolig at prisen for å fjerne en “konspirasjonsblogg” fra statsbudsjettet, skal være å fjerne støtten til antirasistiske organisasjoner som jobber for noe som er helt utrolig viktig for samfunnet vårt, sier Aydar.

Peter Frølich er uenig i påstanden og påpeker at dette gjelder for alle organisasjoner, enten de jobber med rettshjelp, hjelp ut av prostitusjon, hjelp til innsatte i fengsler og redningstjenestene. At HRS skulle miste statsstøtte skulle bare mangle, ifølge Frølich.

– Så må øvrige organisasjoner nå søke om tilskudd, enten de er antirasistiske eller jobber for andre gode formål. Denne ordninga er ikke innrettet mot dem isolert sett, sier han.