– Det at flere hundre personer fortsatt tar sin første koronavaksine hver eneste dag er vi veldig fornøyd med, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.
44Shares

Har du ikke tatt koronavaksine? Du kan fortsatt få koronavaksine.

– Kommunene vil fortsatt ønske etternølerne velkommen, sier Bukholm. 

Ta kontakt med din kommune hvis du vil ta koronavaksine. Det er gratis å ta koronavaksine. Du kan få tolk.

Usikker til vaksinen?

Vet du ikke om du vil ta koronavaksine eller ikke? Har du lest i aviser: «Flere fullvaksinerte enn uvaksinerte innlagt på sykehus»?  «Stadig flere fullvaksinerte blir smittet»?

Tenker du at det er bevis på at vaksinene ikke fungerer slik de skal?

Svarer du ja, ber FHI deg tenke på dette også:
Vi vet at ikke alle vaksinerte oppnår full beskyttelse. Det betyr at etter hvert som en større andel av den voksne befolkningen er vaksinert, vil naturlig nok også en større andel av de som smittes være vaksinerte. Noe annet er uunngåelig, all den tid vi ikke har vaksiner som beskytter oss 100 prosent mot smitte.

Tallene viser:

De vaksinerte:
👉 Blir ikke smittet like ofte som uvaksinerte
👉 Må ikke like ofte som uvaksinerte på sykehus
👉 Trenger sjeldnere intensiv- og respiratorbehandling
👉 Trenger ikke å ligge lenge på sykehus
👉 Har lavere risiko for alvorlig sykdom og død som følge av covid-19
👉 Smitter sjeldnere videre

… enn de uvaksinerte. Dette ser vi ikke bare i Norge – tall fra flere andre land viser det samme.

Det er smart å takke ja til vaksinen.

Tredje dose

Kommunene tilbyr nå oppfriskningsdose med koronavaksine til personer som er 65 år eller eldre. Helsepersonell med pasientkontakt får også tilbud om tredje dose. Så langt har  200 000 personer tatt oppfriskningsdose med koronavaksine. Det skriver FHI i en pressemelding.

Geir Bukholm sier at en oppfriskningsdose øker beskyttelsen blant de mest sårbare i samfunnet. Han sier også at kommunene gjør en viktig og god jobb. 

– Det er i hovedsak de eldre fullvaksinerte hvor effekten mot alvorlig sykdom ser ut til å avta, og hvor det nå er viktig med en oppfriskingsdose. Derfor ber vi alle eldre over 65 år sjekke med kommunen sin om tilbudet om en oppfriskingsdose, sier Bukholm.

Les om tredje dose på flere språk her.

ORDLISTE

etternøler: vente lenge før du bestemmer deg, du bestemmer deg for å gjøre noe lenge etter andre

sjelden: ikke ofte

uunngåelig: kan ikke forhindre, stanse at det skjer

avta: bli mindre, svakere