Jonas Gahr Støre mener at partiet må snakke mer om innvandring
Foto: Tore Sætre/Wikimedia
Flere personer er på sykehus med korona. Kommuner med store utbrudd av korona må innføre tiltak.

Regjeringen innfører derfor noen flere nasjonale tiltak for å få ned smitten. Men det er kommunene som best kjenner situasjonen lokalt. De kan innføre tiltak lokalt.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at kommuner med mye smitte må innføre tiltak.

– Vi følger situasjonen fortløpende og ser med alvor på at tallet på innleggelser øker. Vi mener det mest treffsikre er at kommuner med mye smitte, innfører lokale smitteverntiltak. Kommunene har tatt stort ansvar og vist at de raskt og effektivt klarer å slå ned utbrudd, og det er viktig at kommuner med raskt stigende smitte fortsetter denne innsatsen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at vi bør være hjemme når vi er syke. Teste oss og vaske hendene ofte. Det er viktig at vi vaksinerer oss.

– Samtidig vet vi hva som skal til for å snu utviklingen. Det er viktig at alle holder seg hjemme ved sykdom, tester seg og isolerer seg ved påvist koronasykdom. Økt vaksinering vil også gi oss viktig drahjelp. Jeg oppfordrer alle som har mulighet til å ta vaksinen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ny plikt for uvaksinerte

Fra 17.november må uvaksinerte personer over 18 år, som bor sammen med en som er smittet av korona, teste seg. Det er en plikt.

– Dersom du er uvaksinert og bor sammen med en som får påvist korona, må du teste deg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 dager. Testplikten gjelder helt til det har gått 7 dager etter siste gang de hadde nærkontakt. Dette er ikke bare en anbefaling, men en plikt, sier Kjerkol.

Mer testing på skoler og av uvaksinert helsepersonell

Uvaksinert helsepersonell må teste seg to ganger i uka og bruke munnbind på jobben. Regjeringen ønsker at skoler i områder med mye smitte, bruker massetesting av elevene for å stanse smitte.

Kan bruke koronasertifikat på konserter igjen

Helse- og omsorgsministeren vil innføre forskrift som gir kommuner mulighet til å vedta lokal bruk av koronasertifikat.

– Det er et ønske i flere kommuner og i næringslivet om å kunne bruke koronasertifikat for å unngå nedstengning, avstandskrav og antallsbegrensninger. Vi vil raskt innføre en forskrift som gjør at kommunene kan bruke koronasertifikat for å lempe på lokale koronaregler, sier Kjerkol.

Regjeringen vil legge til rette for innenlands bruk av koronasertifikat uten andre tiltak.

– Vi vil vurdere om koronasertifikat kan være aktuelt som et tiltak for å holde smitten nede, for eksempel på utesteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer og teater. Nå som alle har fått tilbud om vaksine, er det lettere å se for seg at man kan bruke koronasertifikatet for å forhindre stor spredning av smitte, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Se nyhetssendingen på flere språk her.

ORDLISTE

fortløpende: kontinuerlig

treffsikre: her betyr det “det som fungerer best

drahjelp: noe som bidrar til å gjøre det bedre, hjelper til

innføre forskrift: lage ny regel om borgernes rettigheter eller plikter

lempe på: her betyr det “ikke være så strengt

legge til rette for: gjøre det enkelt å bruke