Økning i veiledningssaker om tvangsekteskap og æresrelatert vold

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll har bistått i rekordmange saker i 2021. Særlig var det økning i sakene om ufrivillig opphold i utlandet hvor over halvparten av sakene omhandlet barn.
33Shares

“Jeg vet ikke om du ser denne meldingen, men hvis du gjør det, please svar meg. Jeg har i alle år gruet meg til sommerferien fordi vi reiser tilbake til Afghanistan og blir der hele sommeren. Storesøsteren min ble giftet bort der og nå er det min tur. Jeg har ingenting jeg skulle ha sagt, og jeg elsker ham ikke! Jeg vil bare stikke av og aldri komme tilbake. Vi reiser (…) og du må lese dette før da, hvis du vil hjelpe meg”

Dette er en av flere lignende meldinger som Roya Sori har mottatt i løpet av de siste årene. Hun har jobbet frivillig med å hjelpe mennesker som er utsatt for negativ sosial kontroll, og overgrep. Samtidig har hun hjulpet mennesker med selvmordstanker. Dette har hun gjort på eget initiativ uten å være tilknyttet en organisasjon.

Foto: Skjermdump fra Roya Soris Instagramkonto

Å hjelpe mennesker utsatt for tvangsekteskap, er en av Kompetanseteamets arbeidsoppgaver. En viktig målsetning for Kompetanseteamet er å bidra til at tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse kan forebygges og avdekkes, og at utsatte får god hjelp.

Oppgaven deres er å veilede de som jobber i førstelinja i Nav, UDI, politi, barnevern og minoritetsrådgivere på skoler, samt privatpersoner og bekymrede familiemedlemmer.

Kompetanseteamet vet ikke hvorfor det er økning i saker, men tror det kan skyldes at flere i hjelpeapparatet har blitt mer kjent med Kompetanseteamet.

– Økningen kan handle om at flere saker som omhandler tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll er avdekket av hjelpeapparatet, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir i en pressemelding.

Bufdir koordinerer Kompetanseteamet som er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Markant økning i utlendingssaker

I 2021 ble det registrert en økning i antall saker der personen det var bekymring for befant seg i utlandet når Kompetanseteamet blir kontaktet. Hovedbekymringen i utlendingssakene var frykt for tvangsekteskap. Antallet saker som gjaldt personer i utlandet økte fra 107 saker i 2020 til 192 saker i 2021. 116 av sakene gjaldt barn.

– Utviklingen kan ha sammenheng med færre reiserestriksjoner grunnet pandemien i 2021 enn i 2020. I disse sakene er det bekymring for at personen er holdt i utlandet mot sin vilje, det mistenkes ufrivillig opphold i utlandet eller det er frykt for tvangsekteskap. I enkelte tilfeller frykter hjelpeapparatet at jenter som er i utlandet skal kjønnslemlestes, forteller Bruusgaard.  

Barneverntjenesten ber mest om veiledning

Barneverntjenesten er den instansen som har henvendt seg om flest saker (127) i 2021.

Andre instanser som har tatt kontakt om saker er blant annet minoritetsrådgivere/skole med minoritetsrådgivere (87 saker), UDI (86 saker), krisesentre (56 saker), politiet (53 saker) og utenriksstasjon med integreringsrådgiver (47 saker).

Mer enn 25 instanser har tatt kontakt med Kompetanseteamet i 2021. 74 prosent gjaldt jenter og kvinner.

Ønsker høyere bevissthet i skoler og andre tjenester

– Kompetansen bør nå økes i skolene og i tjenesteapparatet. Det kan føre til at flere saker avdekkes, at utsatte blir sett og får hjelpen de trenger. Økt kompetanse kan også bidra til bedre dialog og økt tillit til tjenesteapparatet, som igjen kan føre til at flere søker og får hjelp, sier Bruusgaard.