Flyktninger blir frarådet høyere utdanning


Foto: Bergen Næringsråd
Juhar Yasin Abamosa flyktet fra Etiopia til Norge i 2011, lærte seg norsk på universitetet og disputerte nylig doktorgraden med tittelen «Sosial inkludering av flyktninger i høyere utdanning».

— Dette er et tema jeg ikke bare brenner for, men noe jeg har levd i som flyktning i Norge. Jeg måtte gjennom alle de utfordringene for å nå målet mitt om doktorgrad. Nå er det rundt 11 år siden jeg kom til Norge og skulle lære norsk på voksenopplæringen. Der fikk jeg beskjed om å jobbe som renholder, men jeg nektet. Jeg ville noe mer, forteller Abamosa til Khrono.

Doktorgraden hans har tatt for seg Nav, inkluderings- og mangfold direktoratet, voksenopplæringssenteret, flyktningkontoret, Nokut, høyere utdannings institusjoner og andre etater som jobber med flyktninger.

— Resultatet mitt viser at man heller jobber for å få flyktninger i arbeid. Som jeg selv opplevde. Man bruker flyktninger for å fylle på jobber på ledige stillinger som andre ikke vil jobbe med. Det syns jeg ikke er bra for samfunnet, flyktningene, eller Norge, sier Abamosa til Khrono.