LIM: Panelsamtale om radikalisering og ekstremisme

11Shares
Hva er «radikalt» nå? Hvor går grensen mellom radikalt og normalt? I noen land – spesielt USA – har nå radikale meninger av ymse slag sneket seg langt inn i partier og medier som tidligere var «normale». Spesielt på høyre side. Dette er viktig for oss i Norge å holde et øye med, ettersom vi vet fra tidligere erfaringer og pågående prosesser at vi «arver» slike dynamikker fra utlandet.
Etter to år med pandemi i et samfunn der digitale verktøy kan gjøre det enklere å bli radikalisert er det enda større behov for verktøy som kan forebygge dette.
Nasjonal trusselvurdering 2022 fra PST viser den sammensatte trusselbildet som det norske samfunnet står overfor dette året. Blant oppsummeringen finner vi om politisk motivert vold;
«Personer med høyreekstrem eller ekstrem islamistisk overbevisning vil utgjøre den største terrortrusselen mot Norge det kommende året. PST vurderer det som mulig at både høyreekstremister og ekstreme islamister vil forsøke å gjennom-føre terrorhandlinger i Norge.
Potensielle terrorister blir radikalisert både gjennom fysisk kontakt med andre ekstremister og på digitale arenaer. En eventuell mobilisering og terrorplanlegging inneværende år vil primært foregå gjennom kontakt på digitale nettverk.»
Denne trusselvurdering betyr at vi tenger en større debatt og en workshop fra eksperter som kjenner til dette feltet.
Arrangør:
LIM-likestilling, integrering og mangfold

Sted:

Litteraturhuset

Panel:
– Ragnhild Bjørnebekk, forsker innen radikalisering og ekstremisme
– Helene Fatima Sarayli, politiker og menneskerettighetsaktivist
– Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant fra Høyre og bakgrunn fra forsvaret
– Arina Amir, fra unge Høyre og den unge stemmen i samfunnsdebatten
Debattleder: Espen Goffeng norsk forfatter, skribent og podkaster.
Agenda:
Debatt fra 18:00 til 19.15
Spørsmål og diskusjon fra publikum 19:15-20:30
Oppsummering 20:30