Voksenopplæringen fikk språkpris

Bjørg Haugland (nr. 2 fra venstre) mottok Den europeiske språkprisen sammen med kolleger fra Oslo voksenopplæring Sinsen. Prisen ble utdelt på konferansen «Mangfoldig språklæring», som SIU arrangerte i Oslo 14. november 2012
Foto: Foto: SIU
Oslo voksenopplæring Sinsen er tildelt Den europeiske språkprisen for 2012 for sitt arbeid med  språklæring, spesielt blant innvandrere.
0Shares

Den europeiske språkprisen European Language Label deles hvert år ut til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk. Prisen består av et diplom og 50 000 kroner.

Oslo voksenopplæring Sinsen får prisen for prosjektet «Studieverkstedet: The Creative Room». Det skriver Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) på sine hjemmsider.

– Språkprisen betyr veldig mye for oss. Vi får oppmerksom på at det skjer mye god språklæring ikke i bare i klasserommet, men i ulike kreative rom, som vårt studieverksted, sier Bjørg Haugland, rektor ved Oslo VO Sinsen til siu.no.

Manglende norskferdigheter er det største hinderet for å kunne nyttiggjøre seg rettigheter og fullføre og bestå videregående opplæring.

Internasjonal profil

Ved Oslo VO Sinsen er to av tre elever er fremmedspråklige. Skolen tilbyr eksamensrettet opplæring på 10. trinn, videregående yrkesutdanning og studiekompetanse for voksne. Mange voksne blir også realkompetansevurdert.

– Mange av skolens elever har lite norskopplæring i lokalsamfunnet, fordi de omgås få norsktalende. Samtidig er manglende norskferdigheter det største hinderet for å kunne nyttiggjøre seg rettigheter og fullføre og bestå videregående opplæring, understreker Bjørg Haugland.

Juryen som har valgt ut den norske prisvinneren har bestått av representanter fra Kunnskapsdepartementet, Fremmedspråksenteret, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), Universitetet i Bergen, SIU og IU, det danske nasjonalkontoret for EUs program for livslang læring.

– Oslo voksenopplæring Sinsen får prisen for måten de tilrettelegger for god språklæring på. Gode språkferdigheter er en viktig kvalifikasjon til videre studier og arbeidsliv, sier Vigdis Berg på vegne av juryen. Berg er seniorrådgiver ved SIU.