– Vi snakker ikke om innvandring i Miljøpartiet De Grønne

– Samfunnets sosiale utfordringer gjelder ikke enten innvandrere eller etnisk norske, de gjelder oss alle, sier Farid Shariati som savner et helhetlig blikk på sosialpolitikk.
Foto: Paul Johannessen
Grønn distriktspolitikk, dyrepoliti og lovlig cannabis er blant vedtakene Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for. Partiet var søndag ferdig med årets landsmøte hvor Farid Shariati ble gjenvalgt som sentralstyremedlem.
– Vi snakker bevisst om sosialpolitikk i Miljøpartiet De Grønne (MDG), ikke om innvandringspolitikk, sier nyvalgt sentralstyremedlem og sosialpolitisk talsperson, Farid Shariati.

Ikke enten eller

Han begrunner valget slik:
– Samfunnets sosiale utfordringer gjelder ikke enten innvandrere eller etnisk norske, de gjelder oss alle. Vi må ha et helhetlig blikk på sosialpolitikk. Derfor har vi ikke en innvandringspolitisk talsperson i partiet, og når det er temaer knyttet innvandring, som for eksempel integrering, er det vanlig at jeg uttaler meg som sosialpolitisk talsperson. Samfunnets sosiale utfordringer gjelder ikke enten innvandrere eller etnisk norske, de gjelder oss alle. Men er det noen spesifikke utfordringer som kun gjelder innvandrere, som for eksempel, så er det jeg som er talsperson også her.

Kultursjokk i Vadsø

Farid Shariati er født i Iran. Familien flyktet til Sverige da han var liten. De bosatte seg i Lund. Da han var tre år kom han sammen med moren til Vadsø. Faren kom etter.

– Vadsø er litt kaldere, litt mer øde og litt lenger borte fra alt. Det var litt av et kultursjokk å komme fra urbane Lund til Vadsø! sier han.

Shariati er utdannet innen barnevernspedagogikk og har i mange år jobbet innen sosialfeltet. Nå jobber han i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Rørt og beæret

På landsmøte gikk han over fra å være vara til å få fast plass i sentralstyret.

– Det er mange følelser knyttet til å bli valgt av hele partiet til et så høyt tillitsverv. Den tilliten tar jeg ikke lett på, og jeg er glad, rørt, beæret og veldig motivert til å stå på videre for mennesker og miljø, sier han.

– Grønn distriktspolitikk, dyrepoliti og lovlig cannabis er blant vedtakene MDG vil jobbe for. Jeg er stolt over styrkingen av programmet som ivaretar folk med nedsatt funksjonsevne og LHBTIQ-politikken. Programmet har blitt mye mer inkluderende og menneskevennlig, mener Farid Shariati.

Vedtakene

Blant de andre vedtakene på landsmøtet er redusert kjøttforbruk, utfasing av petroleumsvirksomheten, satsing på havvind og utvidelse av retten til selvbestemt abort.

MDG mener også at barn med flere enn to omsorgspersoner må kunne få ha flere enn to juridiske foreldre. Dette vil kunne være aktuelt for flere skeive familier og barn med bonusforeldre.

Partiet vil legge ned kylling- og griseindustrien slik vi kjenner den. Partiet går også inn for et langsiktig mål om å halvere det norske kjøttforbruket.

– Et sjokkvedtak

Et vedtak som ifølge NTB førte til kraftige reaksjoner fra flere hold, var partiets støtte til moderne kjernekraft som teknologi.

Sentralstyremedlem i partiet og tidligere leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, omtalte vedtaket som overraskende, trist og historieløst på sin Facebook-side lørdag:

– MDG-landsmøtet opprettholdt i dag gårsdagens knappe sjokkvedtak om kjernekraft og blir dermed eneste europeiske grønne parti med denne ukritiske holdningen.

Partileder Une Bastholm understreker overfor NTB at partiet ikke har gått inn for atomkraft i Norge, men at de er positive til forskning på det i de landene som produserer det.