Vi kan bortvise utenlandske statsborgere som ikke har tatt test 24 timer før de kommer til Norge. Vi kan ikke bortvise norske statsborgere. Men de kan få bøter, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.
Foto: Regjeringen
Fra 1. april må alle reisende til Norge ha med seg en test som er mindre enn 24 timer gammel. Når de kommer til grensen må de ta en hurtigtest på nytt. Så må de vente til svaret er klart.

Man kan ikke nekte norske statsborgere innreise dersom de ikke oppfyller kravene. Men de kan få bot. Kravet om at de må ha en attest på at de ikke er smittet gjelder ikke hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å skaffe en slik attest, opplyser regjeringen.

Utenlandske statsborgere

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier til VG at utenlandske statsborgere som ikke har tatt test under 24 timer før de ankommer Norge, kan bortvises.   – Utenlandske statsborgere uten test tatt under 24 timer før de kommer til Norge, kan vi bortvise. Vi kan ikke utvise nordmenn som kommer til Norge, men de kan få bøter, sier Mæland.

For personer som kommer med fly, må testen være tatt maks 24 timer før oppsatt avgangstid på første del av flyreisen.

Alle må teste seg når de kommer til norske-grensen. Som regel med en hurtigtest. De som  forlater teststasjonen før de har fått svar på testen, kan straffes med bøter.

– Det er viktig at de som tester positivt, går i isolasjon så fort som mulig. Kommunene bør organisere smittevernfaglig forsvarlig transport hjem for dem som ikke har egen bil og som ikke skal på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i pressemeldingen.

Regjeringen sier at alle må i innreisekarantene. De må det selv om testen på grensen er negativ. Alle som har vært på unødvendig reise må gjennomføre karantene på karantenehotell.

Ordliste:

Uforholdsmessig krevende: ekstremt tungvint og vanskelig.
Bortvise: utvise. Her; må forlate Norge.
Oppsatt avgangstid: da flyet går. Her; da det første flyet går hvis man tar flere fly.
Smittevernfaglig forsvarlig transport: transport som er sikret mot smitte.