Starter landsdekkende kvinnenettverk

Yan Zhao (34), Salamatu Winningah (28) og Delvin Chooly (28) i det landsdekkende kvinnenettverket Noor gleder seg til seminaret i Bodø 23.november.
Foto: Kvinnenettverket Noor
– Vi ønsker å engasjere oss i politikken og forsøke å få fram saker som burde endres, sier arrangører av kvinnekonferanse og initiativtakere til et nytt, nasjonalt nettverk for minoritetskvinner.
0Shares

Yan Zhao (34), Salamatu Winningah (28) og Delvin Chooly (28) arrangerer med Claudia Fagervik (som ikke er tilstede på bildet) en stor kvinnekonferanse i Bodø 23. november. 

De fire kvinnene har opplevd at selv om de har god utdannelse kan det være vanskelig å få jobb, og ønsker nå å styrke kvinners posisjon. Konferansen er også er starten på et nytt nasjonalt kvinnenettverk: Kvinnenettverket Noor. Konfransierer og underholdere er den populære gruppa Queendom.

Nytt kvinnenettverk
Det nye kvinnenettverket kom til ved at 15 kvinner fra Bodø med minoritetsbakgrunn ble invitert til et seminar i regi av Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM). Der ble det pratet om hvilke utfordringer deltagerene møtte i arbeidslivet og i hverdagen. Det ble det klart at det var behov for et kvinnenettverk.

Vi er en stor gruppe med masse kompetanse som trenger å bli sett og hørt.

– Vi fire ble da valgt som arbeidsgruppe og vi ønsket å gjennomføre denne konferansen i år, da det er stemmerettsjubileum, sier styreleder Chooly til Utrop.

Delvin Chooly har fire års høyere utdannelse fra Universitetet i Nordland i sosiologi og sosialt arbeid.

– Jeg søkte over 50 jobber før jeg fikk napp, sier hun, og det tok lang tid før hun fikk full stilling.

Kvinnenettverket Noor skal være en uavhengig og frittstående nasjonalt dekkende organisasjon, som skal jobbe for å styrke kvinnes posisjon i det norske samfunnet, med særlig fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. Målet er å gjøre hverdagen bedre for kvinner, forteller damene. De ønsker også å øke både samfunns- og politiske engasjementet blant kvinner i landet, samt bidra til at kvinner får et større nettverk, både formelt og uformelt.

– Det er viktig å bidra til selvutvikling blant kvinner og synliggjøre innvandrerkvinner som en viktig ressursgruppe, sier Chooly. – Det handler ikke om hvor høy utdannelse en har eller hvor inkludert man i utgangspunktet er i det norske samfunn, det er alltid rom for selvutvikling, legger hun til.

Kvinner undervurderes
Arrangørene av kvinnekonferansen er alle enige i at man undervurderer innvandrerkvinner.

– Vi har en tendens til å bli undervurdert. Vi er en stor gruppe med masse kompetanse som trenger å bli sett og hørt, sier Yan Zhao, som i dag jobber ved Universitetet i Nordland som foreleser i sosiologi og sosialt arbeid.

Selv fikk hun oppleve at det å komme fra Kina til Norge kunne by på problemer.

– Jeg hadde en fire års universitetsutdannelse fra Kina, som ble nedgradert til tre år her i Norge. Jeg vet ikke om jeg kan kalle det for diskriminering, men man kan jo spørre seg om dette er riktig måte å behandle godt utdannede mennesker på, bare fordi de ikke har tatt utdannelsen i Norge, sier Zhao til Avisa Nordland.

Nettverk for alle kvinner
Hun ønsker å presisere at alle kvinner møter på utfordringer uavhengig av bakgrunn, og derfor er dette et nettverk for kvinner, ikke bare innvandrerkvinner.

– Med 100 000 i støtte fra kvinnemillionen fra fylkeskommunen, har vi fått signaler om at dette er en gruppe de er opptatt av, sier Salamatu Winningah.