Khan ble Årets Ladejarl

Rabia Khan ble kåret til Årets ladejarl.

– Årets vinner bygger tillit i samfunnet og selvtillit hos enkeltindivider. Rabia Kahn viser sterk dedikasjon, omsorg og respekt. Hun brenner for at alle skal ha nødvendig kunnskap og likeverdig tilgang i det norske samfunnet vårt, sier Odd Reitan, ifølge en pressemelding.

Kahn kom til Norge som flyktning i 2004 og har siden engasjert seg i å gi informasjon og veiledning til innvandrere.

I 2017 etablerte hun Internasjonal Velferdsforening , som i dag har over 6000 årlige brukere fra mer enn 80 nasjoner.

– Innvandrere møter ofte mange utfordringer og misforståelser på grunn av mangel på kunnskap, språk og kulturelle barrierer når de kommer til Norge. Kultur- og språkbarrierer kan føre til mange misforståtte møter, særlig med helsesektoren. Prisen blir et bevis på at arbeidet vi legger ned er nyttig, sier hun.

Viktig integreringsinnsats

I juryens begrunnelse for årets vinner skriver pressemeldingen blant annet:

– Hvert år kommer det mange flyktninger og innvandrere til Norge, og i tillegg er det krevende tider for mange mennesker. Rabia Khan har selv erfart hva det vil si å være helt ny i et fremmed land, og hvor hjelpeløs man føler seg uten språkkunnskaper. Å navigere seg i et helt nytt landskap kan være utfordrende og det kan ramme både helse og velvære for den enkelte. Behovet for informasjon er stort.

– Rabia Khan har dedikert sitt liv til å drive informasjonsarbeid og veiledning rettet mot ofte sårbare mennesker (…) Khan sitt engasjement og arbeid styrker mangfoldet i samfunnet. Hun driver ikke bare med kunnskapsformidling og opplysning rettet mot innvandrere – hun har også blitt en viktig stemme motsatt vei – tilbake til byens politikere og helsemyndigheter. Rabia Khan har dermed i lang tid fungert som en viktig brobygger i samfunnet.