Ønsker større mangfold i Sykepleierforbundet

– Ingen skal finne seg i rasisme. Å rydde opp er et lederansvar, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun ønsker større mangfold blant de tillitsvalgte i forbundet.
Foto: Norsk Sykepleierforbund
Hver fjerde sykepleier sier de har sett rasisme på jobb. Det er på tide med handling, mener forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

– Norsk Sykepleierforbund (NSF) skal representere alle landets sykepleiere, skriver hun i Sykepleien.  Sverresdatter Larsen tar til ordet for at det mangfoldet samfunnet og sykepleieryrket rommer, må speiles enda mer i de sakene de tillitsvalgte løfter frem.

– Det  handler ikke bare om representasjon, men også om perspektiv, erfaring og kvalitet. Det handler ikke om å kvotere, men å identifisere, utvikle og skape muligheter. Og da må vi tenke nytt, mener hun.

Rasisme og diskriminering

Utspillet fra forbundslederen kommer som en reaksjon på en undersøkelse blant NSF-medlemmene som avdekker at sykepleiere med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering og også rasisme i jobben.

– Verst er det for sykepleiere med mørkere hudfarge. Vi har hørt historiene og har pratet om dette i årevis. Nå ser vi tallene. Hver fjerde sykepleier sier de har sett dette på jobb. Det er på tide med handling.

Sverresdatter Larsen påpeker at ingen skal finne seg i rasisme og at det er et lederansvar å rydde opp. Hun sier videre at omfanget av rasisme og diskriminering provoserer, selv om det ikke burde overraske.

– Har vi vært klar over alvoret?

– Vi vet det er fremmedfrykt, fordommer og rasisme i samfunnet. Det er ingen grunn til å tro at vi kan holde det ute av sykehus, sykehjem og andre steder sykepleiere jobber. Sykepleiere skal ikke diskriminere. Folk med holdninger vi ønsker å bekjempe, har like fullt krav på god og verdig helsehjelp, sier hun.

Forbundslederen undrer videre på om Sykepleierforbundet har vært klar over alvoret, jobbet godt nok med problemet og om de er flinke nok til å gripe fatt i utfordringer som særlig angår sykepleiere med minoritetsbakgrunn.

Større mangfold blant tillitsvalgte

– Skal jeg være ærlig, tror jeg svaret er nei på alle tre spørsmål.

Lill Sverresdatter Larsen foreslår å invitere til større mangfold blant tillitsvalgte. Hun oppfordrer alle med “annen bakgrunn enn majoriteten” til å fortelle hva som hindrer dem i å bli engasjert eller valgt til verv slik at forbundsledelsen kan se hvilke barrierer som må bygges ned.

– Hvilke konkrete tiltak kan og bør vi iverksette, og hvordan bør vi arbeide for å redusere rasisme fremover? spør hun til slutt.