Bistandsbransjen: Nesten ingen ledere har innvandrerbakgrunn

– Svært uheldig, sier Martha Rubiano Skretteberg som er generalsekretær i Caritas Norge og som selv er innvandrer fra Colombia.
Foto: Caritas
Under fire prosent av lederne i norske bistandsorganisasjoner har "ikke-vestlig" bakgrunn. Flere av de største organisasjonene har ingen med minoritetsbakgrunn verken i styret eller i ledelsen.
200Shares

Ledelsen i norske bistandsorganisasjoner gjenspeiler i svært liten grad dagens mangfoldige og flerkulturelle Norge. Det viser en gjennomgang Bistandsaktuelt har gjort av styrene og den daglige ledelsen av 16 slike organisasjoner.

Store organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Regnskogfondet, Utviklingsfondet og Norsk Folkehjelp har ingen med den aktuelle bakgrunnen verken i styret eller ledelsen av organisasjonen.

Kun fire organisasjoner; Strømmestiftelsen, SOS-barnebyer, Unicef Norge og Caritas Norge, har en toppsjef eller noen i ledergruppa med innvandrerbakgrunn.

 – Veldig uheldig

Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas, er den eneste generalsekretæren blant de store og mellomstore aktørene i bistands-Norge har innvandrerbakgrunn. Hun mener ansatte med minoritetsbakgrunn er en stor ressurs for norske organisasjoner.

– Det er veldig synd hvis organisasjonen ikke benytter seg av denne ressursen, sier hun.

Skretteberg mener det er ekstremt uheldig at minoritetsgrupper er så lite representert i ledelsen og i styrene i organisasjonene.

– Det reflekterer ikke det norske samfunnet. Men det største problemet er at man overser viktig kompetanse som organisasjonene har bruk for, som språk, lokalkunnskap og kulturforståelse, sier hun.

For at flere med innvandrerbakgrunn skal bli rekruttert inn i organisasjonene tror Skretteberg det handler om bevissthet og konkrete, målbare tiltak.

Hvis man virkelig mener at man vil ha inn flere med minoritetsbakgrunn nytter det ikke å bare si det, man må handle deretter.

Fire av 109 ledere

I Bidstandaktuelts undersøkelse kommer det frem at bare fire av 109 ledere og toppsjefer har innvandrerbakgrunn, altså under fire prosent.

Av 139 styremedlemmer har 12 «ikke-vestlig» bakgrunn, enten direkte eller via foreldre. Det er cirka 8,5 prosent.

Den norske befolkningen i dag består av nesten 15 prosent innvandrere.

Tomme ord?

Så å si alle organisasjonene oppgir at de er opptatt av mangfold i organisasjonen sin. Men det varierer i hvilken grad de har iverksatt konkrete tiltak for å bidra til en mer mangfoldig stab.

Kirkens Nødhjelp er en av flere organisasjoner som ikke har noen med minoritetsbakgrunn verken i styret eller i ledergruppa.

– Vi vil gjerne ha flere med utenlandsk opprinnelse i Kirkens Nødhjelp, sier Cathrine Haugeli Halvorsen som er HR-direktør i Kirkens Nødhjelp.

Allikevel har de ingen egen strategi for mangfold i rekrutteringsprosesser.

Les hele saken her.