Ny Amnesty-kampanje: – Netthets er den største trusselen mot ytringsfrihet i Norge

Ni av ti stortingspolitikere mener debattklimaet har blitt mer aggressivt.
107Shares

I sin nye kampanje har Amnesty engasjert flere norske politikere, deriblant alle partiledere og ungdomspartiledere. Også andre politikere deltar, blant annet flere ministere. Bakgrunnen er en undersøkelse utført av Ipsos på oppdrag fra Amnesty Norge om netthets blant stortingskandidater, hvor hele 600 kandidater har svart.

Undersøkelsen viser at ni av ti mener debattklimaet har blitt mer aggressivt og mange har opplevd støtende kommentarer på nett. Som et akutt-tiltak for å demme opp for rask forverring mener generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, at norske politiske partier må følge opp egne tillitsvalgte bedre.

– Undersøkelsen indikerer at partiene enten mangler systemer for å håndtere netthets, eller har systemene, men ikke har klart å kommunisere dette ut i partiet, sier han og fortsetter:

Les mer i kampanje.com