UiO-forsker med nybrottsstudie om hijab-brukere

Ny UiO-forskning viser at hijab-brukere ser på plagget som en del av sin religiøse identitet.
Foto: David Martyn Hunt
Forsker Tonje Baugerud har intervjuet 14 kvinner i Oslo som bærer hijab. De kjenner seg ikke igjen i stereotypier som at de skal være stille og undertrykte. Nå nyanserer de bildet av hijab-bruk.
260Shares

Forskeren har studert hvordan kvinner i Oslo opplever å bære hijab. Hun har dybdeintervjuet 14 kvinner. I tillegg har hun gjort intervjuer med flere av de samme, mens hun har vært med dem på aktiviteter i hverdagen.

– Mange opplever det å bære hijab som styrkende. De føler seg kanskje ikke helt hjemme i Norge og heller ikke i landet familien kommer fra. Med hijaben er de hjemme i sin egen religiøse identitet og i sin egen kropp, sier Tonje Baugerud, forsker ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Les mer på forskning.no