NRK: Krekar klager Italia inn for Menneskerettsdomstolen

Terrordømte Mullah Krekar klager Italia inn for Menneskerettsdomstolen.
Mulla Krekar klager Italia inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Bakgrunnen er soningsforhold og forhold fra rettssaken mot ham.

Klagen går ut på at Krekar ikke fikk se beviser mot seg, være til stede i rettssalen, eller snakke med den oppnevnte italienske forsvareren. I tillegg klager han på soningsforholdene i Italia.

– Klagen baserer seg både på den rettslige behandlingen han fikk, altså en krenkelse av hans rettigheter til en rettferdig rettergang og på situasjonen han har levd under i italiensk fengsel etter at han kom dit, sier Krekars advokat Brynjar Meling.

Les mer i NRK