Fikk leie og kjøpe bolig øremerket for flyktninger

Kommuneleder fikk leie og kjøpe bolig øremerket for flyktninger (Illustrasjonsfoto).
Kommuneansatt var saksbehandler for «leie-til-eie»-ordningen og fikk selv benytte seg av ordningen til å kjøpe bolig.

I 2014 ble det ansatt en ny person i lederstilling i kommunen. Arbeidsoppgavene til vedkommende var blant annet forvaltning av kommunale boliger i Evenes kommune.

Da personen ble ansatt ble det også inngått en leieavtale der den nyansatte fikk leie en kommunal utleiebolig. Denne boligen hadde kommunen fått tilskudd fra Husbanken til å bygge, fordi den skulle leies ut til vanskeligstilte eller flyktninger.

I en rapport kommer det frem at det ikke ble levert søknad for leie av kommunal bolig, da dette var et tilbud som kommunen ga vedkommende i forbindelse med tiltredelse av stilling i kommunen.

Les mer i Fremover