Forslag om tvangsoversettelse av prekener droppes

Louise Schack Elholm, Danmarks kirkeminister, dropper lovforslaget om å oversette fremmedspråklige prekener til dansk.
Foto: Marie Hald
Lettelse i dansk kirkeliv etter at omstridt forslag blir skrotet.
0Shares

Ideen om et lovforslag, hvor alle trossamfunn uten dansk som førstespråk måtte oversette til dansk alle prekener, ble lansert av den forrige regjeringen.

Bakgrunnen var bekymring for at radikal islamisme skulle få innpass i muslimske forsamlinger. Nå er lovforslaget skrotet.

Et krav om oversettelse kunne i prinsippet ramme alle fremmedspråklige menigheter og trossamfunn, og dagens kirkeminister stod i bresjen for kritikken.

– Det er ikke på dagsorden i mitt arbeid som kirkeminister, sier Louise Schalck Elholm i et svar til formannen i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, gjengitt i Kristeligt Dagblad.

Les mer i Dagen