Fikk PFU-medhold etter «fascist-omtale» i Dagsnytt 18

I en NRK-debatt skal forlaget Legatum Publishing ha blitt omtalt som "fascistisk" uten samtidig imøtegåelse. Forlaget vant frem med sin klage i PFU.
Legatum Publishing fikk medhold i Pressens Faglige Utvalg etter å ha blitt omtalt som "fascistisk forlag".

NRK burde i større grad avskåret de sterke påstandene, konkluderte Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter en klage fra Legatum Publishing mot NRK.

«Utvalget anerkjenner at forlaget fikk slippe til med et tilsvar i etterkant, men PFU konkluderer med NRK har brutt god presseskikk», skriver PFU i sin uttalelse.

Utgangspunktet for debatten i Dagsnytt 18 var et utspill fra Bente Pihlstrøm i Humanist forlag. Hun ville ekskludere forlaget Legatum Publishing fra Foreleggerforeningen, fordi Legatum ifølge henne «står for høyreekstrem og fascistisk ideologi».

Legatum Publishing var ikke invitert til å delta i debatten, selv om forlaget selv ønsket å stille, men de hadde fått lov til å komme med en skriftlig uttalelse.

Les mer i Journalisten