Fortsatt langt frem til jobbmangfold

Ferske tall viser at det fortsatt er lang vei for mangfoldet i arbeidslivet.
Innvandrere, eldre og personer med funksjonsnedsettelser blir fortsatt stående utenfor arbeidslivet.

Staten har den laveste andelen av ansatte med innvandrerbakgrunn, med under 14 prosent, viser ferske tall.

Forsker Elisabet Sørfjorddal Haug ved NTNU/Oxford Research har fulgt utviklingen i mangfoldsarbeidet i staten gjennom flere forskningsrapporter.

Konklusjonen er at staten har kommet et stykke på vei, men også har et stykke igjen.

– Et sentralt funn er at vi finner en positiv innstilling til mangfold, men at opplevelsen av hvor nødvendig det er å oppnå økt mangfold, varierer, er noe av hennes oppsummering.

Les mer i Dagsavisen