Slår tilbake etter rasistiske kommentarer

Ifølge anken har UiO utsatt mannen for en sammenhengende diskriminering av varierende art i løpet av hans tid på universitetet
Foto : Kjersti Magnussen/Flickr
Nyojah Rogers Ali Adam er en av de ansatte som har blitt utsatt for rasisme i en årrekke ved Universitetet i Oslo (UiO). Nå vil han diskutere det han har vært så misfornøyd med over lang tid. 
0Shares

I vår skrev Universitas om en driftsleder ved navn “Christian”, som var driftsleder ved Universitetet i Oslo (UiO). Til avisen fortalte han om hvordan han og ansatte ved UiO har blitt utsatt for rasisme i en årrekke. Nå har Nyojah Rogers Ali Adam stått frem til Universitas og fortalt sin historie.

– Jeg trodde ikke på det, egentlig. Jeg klarte det ikke. Jeg satt og gråt alene, sier Adam til Universitas.

Det var hans reaksjon da han fikk vite at UiO har brutt loven, og ikke gjort nok for å hindre trakassering på arbeidsplassen, konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

I sin konklusjon slår ombudet fast at ansatte har blitt utsatt for rasistiske kommentarer over lengre tid og at universitetet skulle gjort mer for å stoppe det. Likevel tror ikke Adam at situasjonen vil bedre seg.

– Jeg har liten tro på at det vil endre seg, så lenge det er de samme folkene som sitter uten at det får noen konsekvenser for de som står bak. Jeg håper at den nye rektoren kan ta grep, sier han.

Misfornøyd over lang tid
Både Adam og Akhenaton Oddvar de Leon fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), som har bistått Adam, savner kraftigere reaksjoner fra ledelsen både lokalt og sentralt på universitetet.

Etter planen skal Adam tilbake i jobb i slutten av november, etter å ha vært sykemeldt siden juni.

Tilbake på jobb vil han diskutere sine arbeidsoppgaver med universitetet. Arbeidsoppgaver han har vært misfornøyd med i lang tid, skriver Universitas.

Adam mener han har blitt satt til utelukkende manuelt arbeid som ikke stemmer overens med hans stillingskode. Derfor klaget han inn universitetet på flere punkter angående arbeidsfordelingen, men fikk ikke medhold av ombudet. Nå vurderer han å anke disse punktene, men vil først gå i dialog med universitetet.