Film og samtaler om sosial kontroll

Fra filminnspilling.
Foto: Sondre Oldereid Michaelsen
Tre videoer med etterfølgende refleksjonsøvelser skal gjøre det lettere for deg som jobber med unge å snakke om sosial kontroll.

Prosjektet heter Hvem vil du være? og handler først og fremst om sosial kontroll.

– Men vi er også innom temaer som trygghet, omsorg, verdier, kjærlighet, tvangsekteskap, grensesetting og krysspress, sier rådgiver Minela Kosuta i likestillingssenteret KUN.

Sammen med RVTS (Regionalt Sør Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og Frihetsteateret har de laget et opplegg som skal gjøre det lettere å snakke om dette.

Unges egne erfaringer

Utgangspunktet er Frihetsteaterets forestilling om samme tema, basert på erfaringer fra unge.

– Verktøyet er laget ut fra forskning og kunnskap om temaene. Først skal deltakerne se på videoene, deretter skal de samtale om det de har sett. Opplegget kan brukes av alle som ønsker å snakke om sosial kontroll.

Film og samtale

De tre videoene heter og handler om:

• Tror du ikke vi vil det beste for deg? – om Mona og hennes flerkulturelle familie. 

Etter filmen reflekteres det over forskjellige typer grensesetting, om bekymringer og om negativ og positiv sosial kontroll. 

Ingen kan kjenne deg. Ikke helt. – om Sara og hennes venner. 

Deltakere og gruppeleder samtaler om krysspress, om å leve et dobbeltliv og om endring. 

• Jeg er mer enn hva du ser. – om David og trossamfunnet. 

Refleksjonsøvelser over temaene utenforskap, mobbing, religiøse fellesskap, individets plass i kollektivistiske fellesskap og endring. 

Fordommer og frykt

Minela forteller at forskere, samfunnsdebattanter og organisasjoner lenge har etterlyst møteplasser hvor man samles på tvers av berørte miljøer og hjelpeapparat, og på kryss av generasjoner for å utveksle erfaringer. 

– Slike møtepunkter kan føre til gjensidig forståelse og mer kompetanse, som igjen kan bryte ned fordommer og frykt for det ukjente. Dette verktøyet kan brukes i slike samlinger for å snakke på en enkel måte om meget vanskelig tema, sier hun.

Likestillingssenteret KUN er en privat stiftelse, med hovedkontor i Steigen og avdelingskontor på Steinkjer. Senteret jobber med likestilling, inkludering og ikke-diskriminering i Norge og internasjonalt.