Vesten i våre fienders øyne

Ut mot en dekadent livsstil: slik man lenge har satt folk fra geografiske østlige kulturer i et bås, blir også vestlige samfunn kritisert og båssatt på en lignende måte, ifølge boken "Occidentalism". Oksidentalismens kritikk går ut på at vestlige samfunn er opptatt kun av forlystelse og pengebruk, fremfor det åndelige.
Foto: Claudio Castello
Ofte har man snakket om orientalismen. Men hva er egentlig dens tilsvar, "oksidentalismen"?
0Shares

– “Oksidentalismen” er tanken om at moderne vestlige samfunn er degenerte og uten sjel. Dette tankegodset er en fellesnevner mellom nazister, ekstreme islamister og venstreradikale, skriver journalisten Didrik Søderlind på nettstedet forskning.no.

Han viser til boken Occidentalism av Ian Buruma og Avishai Margalit, som sporer ideens historie.

* Vestlige mennesker er fæle.
* Vi bor i byer der vi velter oss i syndige forlystelser, i stedet for å leve et ekte liv i pakt med naturen på landet.
* Vi eier verken idealer eller heltemot, men dyrker penger og materielle goder.
* Vi er bare opptatt av økonomi, og har ingen forståelse for ånd. Man kan nesten si vi er onde.

– Her finner man vanlige påstander når Vesten skal kritiseres. Ofte er ikke de like overtydelige, men de underliggende strukturene kan ofte kjennes igjen, mener han.

Oksidentalisme som orientalisme
Sørderlind viser også til den palestisnke forfatteren Edward Saids bok Orientalism fra 1978, som da kritiserte en årelang europeisk historietradisjon for å se folk fra andre kulturer enn vår egen som grunnleggende annerledes enn “oss”.

– Sjablongversjonene av Orientens folk passet, og passer, fint med vestlige interesser. Likevel trenger ikke å kunne mye om verden for å se at slike ting ofte går to veier, og at det ikke bare er folk fra Orienten som blir dratt over en kam av andre. Derfor virker tiden overmoden for en bok som Buruma og Margalits Occidentalism, argumenterer han videre på forskning.no.

Vestliginspirert
Samtidig er Søderlind klar på at mesteparten av tankegodset i oksidentalismen er vestliginspirert.

– Kritikken av det moderne Vesten er både moderne og vestlig. Ikke minst er den påvirket av tysk romantikk, og den tyske romantikkens reaksjon mot fransk og britisk opplysning, vitenskap, teknologi, lovverk og frihandelstenkning. 

Les hele saken her.