— Vår moske er for alle

Gurmail Singh Bains fra Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji holdt innlegg på vegne av sikhismen.
Foto: Privat
10. oktober ble religionens dag markert på Bait-un-Nasr moskeen i Oslo. Representanter fra ulike religioner var samlet.

Religionens dag er et årlig arrangement som Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn har holdt i Norge siden 1980. Representanter for forskjellige religioner og livssyn var samlet på Bait-un-Nasr moskeen i Oslo (Furuset moskeen) for å diskutere et bestemt tema ut fra sine hellige skrifter, og belyser løsninger på aktuelle problemstillinger.

Shan Syed har vært ordstyrer for arrangementet i år. Foto: Privat

En lang rekke med forskjellige temaer har blitt diskutert opp gjennom årene, og i år, var temaet Hvordan oppnå befrielse fra synd”.

Sultan Naseer innleder arrangementet med resitasjonen av Koranen, etterfulgt av norsk oversettelse. Foto: Privat

Omtrent 150 deltakere møtte opp på arrangementet og skapte samhold. Nabila Anwar, styremedlem i kvinneorganisasjonen i Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn sier dette er et positivt arrangement som tar opp gode temaer hver gang.

Representanter for buddhismen, kristendom og jødedom sitter og prater sammen. Foto: Privat
Foto : privat

— Hensikten er å skape samhold og forståelse. Jeg synes et slik arrangement er viktig fordi det er viktig å respektere og oppmuntre til dialog mellom ulike religioner for å fremme gjensidig forståelse, toleranse og fred i samfunnet. Å anerkjenne felles verdier, fremme respekt for mangfold og oppmuntre til å lære om hverandres tro, kan bidra til et inkluderende samfunn, og redusere misforståelser, sier Anwar til Utrop. 

Salen er tettpakket med deltakerne i tilknytting til arrangementet. Foto: Privat
Foto : Privat

Religionene som har blitt presentert i år var islam, kristendommen, jødedommen, buddhismen, sikhismen og hinduismen. Alle representanter holdt et innlegg om temaet fra deres religioners synspunkt, og det var mulighet for å stille spørsmål fra salen til paneldeltakerne.

Zahoor Ahmad Chaudry presenterte islam sitt syn på dagens tema. Foto: Privat
Foto : privat

Hver religion er representert med en person, og det er naturlig at vi som arrangør representerer vår religion på Religionenes dag, som er islam. 

Hinduismen ble representert ved Ashok Sangar fra Sanatan Mandir Sabha på Slemmestad. Foto: Privat
Foto : privat

Åpen for alle

Anwar mener hensikten med arrangementet ikke er polemikk eller kritikk av andre, men i stedet øke forståelse og respekt på tvers av religioner og livssyn.

— Vårt motto er kjærlighet til alle, ikke hat mot noen. Derfor er våre moskeer åpen for alle sammen, alle er velkomne, legger hun til. 

Tilhørerne fulgte godt med på innleggene. Foto: Privat
Foto : Privat

Arrangementet ble avsluttet med lett servering og en guidet omvisning i moskeen for de som ønsket det.

Det ble servert eksotiske pakistanske matretter etter innleggene var over. Foto: Privat