Sametinget er samenes eget parlament. Samene har bestemt hvem som skal representere dem på Sametinget.
Foto: Sametinget.
Sametinget er noe helt spesielt, både i Norge og i hele verden, sier Runar Myrne Balto i Norske Samers Riksforbund.

Sametinget er et sted hvor samepolitikerne passer på rettighetene til samene. Samepolitikerne er valgt av samene. Hver dag snakker folk i Sametinget med norske myndigheter. De forteller hva som er viktig for samer.

Sametinget kjemper for: Å bevare det samiske språket, bevare reindrifta, kjempe mot vindkraft og at de samiske skolebarna skal få lese bøkene på samisk.

– Sametinget er noe helt spesielt, både i Norge og i hele verden, sier Runar Myrnes Balto. Han er leder for Norske Samers Riksforbund (NSR). – Sametinget snakker på vegne av urbefolkningen. Sametinget representerer samenes vilje og ønsker.

Sametinget skal ikke bare snakke med norske myndigheter for at samene skal ha det bra. Sametinget bestemmer mye selv.

Aili Keskitalo er president i Sametinget.
Foto : Sametinget.

– Vi har fått en grad av selvbestemmelse når det gjelder kulturminner, språkutvikling og kulturspørsmål, sier Balto.

– Mange av våre motstandere sier vi ikke bestemmer noe. Det er feil. Jeg tror det er derfor samehetsen øker. De er redde for at samene skal ha rettigheter og en fremtid i landet.

Sametinget ble stiftet i 1989. Den første presidenten het Ole Henrik Magga. I dag er Aili Keskitalo sametingspresident.

 

ORDFORKLARINGER:
Rettighet: hva du har rett til eller krav på politisk eller økonomisk.
Myndigheter: offentlig instans eller vesen.
Reindrift: ta vare på og tjene penger på reinsdyr.
Vindkraft: vindenergi som blir til elkraft.
På vegne av : snakker for andre/representerer andre.
Urbefolkningen: Første befolkningen i et område.
Representerer: snakker for andre/snakker på vegne av andre.