215 millioner mennesker forventes å ha sykdommen diabetes innen 2010. 85- 90 prosent av verdens diabetikere har type 2 diabetes
Eldre pakistanere er ikke så flinke til å bruke helsetjenester på nettet når de skal behandle seg selv for diabetes 2.

Forskere har spurt 176 pakistanere om diabetes.

Alle pakistanerne som ble spurt bor i Oslo-området. Alle pakistanerne er førstegenerasjons innvandrere til Norge. Alle har kommet til Norge etter at de var 18 år. Samtlige viste høy motivasjon for ikke å få diabetes 2. De viste også høy motivasjon for å behandle seg selv.

Pakistanerne ble spurt om hvilke typer e-helseaktiviteter de brukte i egenbehandling av diabetes. De ble spurt om de søkte informasjon på internett, om de rådførte seg via nettet og om de brukte apper. Noen apper kan gi svar på om man risikerer å få diabetes 2. Appene spør om vekt, blodsukkernivå, hva du spiser, om du trener og andre ting.

Det var ikke vanlig å bruke e-helsetjenester. De eldre pakistanerne som ikke har bodd lenge i Norge brukte minst e-helsetjenester. De som har bodd lenge i Norge bruker mer e-helsetjenester.

Forskere mener at e-helsetjenester bør være både på norsk og på morsmålet.

90 prosent av dem som blir rammet av diabetes, får diabetes 2.

FAKTABOKS

Hva skjer i kroppen når vi har diabetes?

Når vi spiser så trenger kroppen å få energi fra maten. Da er det nøkler (insulin) som lages i kroppen. Disse nøklene låser opp cellene (musklene) så sukkeret kommer inn og gir energi til kroppen. Hvis ikke kroppen får nok energi,  så blir vi slappe og trøtte.

Kilde: Diabetesforbundet.no

FAKTAABOKS 2:

Diabetesforbundet hjelper deg

Diabetesforbundet er en forening for alle med diabetes. Diabetes.no forteller om diabetes på 19 språk. Diabetesforbundet skal lage film om hva som skjer i kroppen til dem som har diabetes. Filmen skal også fortelle om symptomer på diabetes, hva du spise og hvordan du kan unngå å få diabetes.

Diabetesforbundet har også en besøkstjeneste. Den heter Diabeteslinjen. Diabeteslinjen besøker innvandrerorganisasjoner og minoritetsgrupper. Folkene på Diabeteslinjen snakker tyrkisk, somali og arabisk.

ORDFORKLARINGER:

Risiko: mulighet.

Samtlige: alle.

Motivasjon: ønske/vilje.

E-helseaktiviteter: helseaktiviteter på nett. Spørsmål på nettet man kan svare på, råd og informasjon om diabetes.

Rådføre seg: spørre, søke råd.

Rammet av: Her: Få diabetes.

Symptomer: tegn.

Unngå: ikke. Her: ikke få diabetes.