Foto: Illustrasjonsfoto
Sentrale personer i partiet SV vil ha med seg de rødgrønne partiene på å utvide retten til selvbestemt abort . De vil at kvinnen skal ha rett til å ta abort helt frem til uke 20 eller 22..
331Shares

For cirka 40 år siden ble det bestemt at kvinnene skulle bestemme om de vil ta abort eller ikke. For et år siden bestemte Kristelig Folkeparti (KrF) at kvinnene ikke kan bestemme at de vil ta bort det ene fosteret dersom de har tvillingfostre i magen.

Nå må kvinnene få lov til å bestemme over tvillingabort også, sier Marthe Hammer fra SV til Klassekampen.

I juni 2018  fikk Kristelig Folkeparti regjeringen med på å stramme inn abortloven. Da ble det bestemt at en nemnd skulle ta avgjørelsen dersom en kvinne ønsket å abortere den ene av tvillingene.

Hammer er gruppeleder for SV i Vestlands fylkesting. Kari Elisabeth Kaski er stortingsrepresentant for SV. Hammer og Kaski skal foreslå saker som er viktige for SV før valget i 2021.

– Vi vil ha en debatt om en grense på mellom uke 20 og 22. Men det viktigste er ikke når grensen skal gå. Det viktigste er hvem som skal bestemme over kroppen til kvinnen. Skal det være kvinnen selv eller skal det være en abortnemnd? Vi mener at kvinnen skal bestemme selv helt til hun ikke kan ta abort, sier Kaski til Klassekampen..

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe liker ikke at de skal utvide abortgrensen. Hun synes man ikke skal ta abort etter at fosteret er 12 uker gammelt.

– Det er en grunn til at vi har blitt enige om tolv uker. Det er fordi det balanserer hensynet til kvinners rettigheter med hensynet til barnet, sier Toppe.

DETTE SIER NORSK LOV OM ABORT

§2:Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg.

Finner kvinnen, etter at hun har fått tilbud om informasjon m.v. som nevnt og veiledning etter § 5 annet ledd første punktum, at hun likevel ikke kan gjennomføre svangerskapet, tar hun selv den endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

Kvinnen kan avbryte svangerskapet etter tolvte uke dersom det er tungtveiende grunner for at dette er best for kvinnen og for barnet. Det står utfyllende om dette i lovens § 2.

I paragrafen står det også om fosterreduksjon. Kvinnen kan ikke selv bestemme at hun vil fjerne ett av fostrene. En nemnd bestemmer. De skal ta hensyn til kvinnens helsetilstand. De skal også ta hensyn til om fostrene antas å være levedyktige.