Illustrasjonsbilde.
Foto: Pixabay
– Å stenge skoler og barnehager burde være siste utvei.

– De negative konsekvensene av reduserte tilbud til barn og unge er alvorlige og godt dokumentert. Derfor er det viktig at barn og unge slipper de strengeste tiltakene og kan være mest mulig i barnehage og skole, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen i en pressemelding.

Hun er leder for en gruppe eksperter som har laget en rapport om konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler. Ekspertene mener det er viktig å vurdere de negative konsekvensene hjemmeskole har for barn før man stenger skolene.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby mener man bare burde stenge skolene hvis det er absolutt nødvendig.

– For at tilbudene til barn og unge skal kunne opprettholdes på et så normalt nivå som mulig, må resten av samfunnet tåle strengere smitteverntiltak, sier hun.

Rødt nivå i skole og barnehage bør vare maks 14 dager

– Reglene burde gå minst mulig ut over barn og unge. Bare tiltakene med mest effekt bør innføres. Hvis rødt nivå innføres bør det maks vare i 14 dager, sier Nilssen.

Perioden med rødt nivå kan vare lenger, men da må det vurderes på nytt. Rødt nivå ikke er det samme som hjemmeskole. Barn og elever skal ha tilbud om så mye undervisning på skolen som mulig med smittevern. Barnehagebarn og elever i barneskolen bør ha heldagstilbud, mener ekspertene.

Ekspertene sier også at elevene opplever digital undervisning veldig forskjellig. Før sommeren var nesten halvparten av elevene fornøyde med undervisningen, mens hver fjerde elev sa at de var misfornøyde med undervisningen.

Lav risiko for smitte fra barn til voksne

Ekspertene har sett på ulike erfaringer, statistikk og forskning fra både Norge og utlandet når de har kommet med anbefalingene sine.

Så langt viser det seg at barn ikke ser ut til å være veldig smittsomme. Risikoen for å bli smittet eller smitte andre øker med alderen. Det har også vist seg at smitteverntiltak fungerer. Det er mindre smitte der tiltakene følges.

Ekspertene anbefaler blant annet:

  • at rødt nivå i skoler og barnehager er siste utvei.
  • at det lages klare kriterier for å gå fra gult til rødt nivå, og at det lages en tidsbegrensning av rødt nivå (14 dager).
  • at stengning av skoler og barnehager bare varer få dager, til man har kontroll på smittesituasjonen.
  • at en del av pengene kommunen får for korona bør gå til barnehager og skoler.
  • at skolehelsetjenesten brukes for å sikre smittevern i skolen.

Les hele saken her.