Inntektskravet for å få oppholdstillatelse eller familiegjenforening har økt, melder UDI.
Foto: Scanstockphoto
Kravet til permanent opphold er nå fem års botid i stedet for tre for noen grupper. Samtidig er kravet til hvor mye man må tjene nå høyere for alle, melder Utlendingsdirektoratet (UDI).

Kravet til hvor mye man må tjene for å forsørge seg selv har steget. Nå må inntekten være 253 387 kroner i året for å få permanent opphold.  Underholdskravet til familieinnvandring er 273 648 kroner, opplyser UDI.

UDI melder også om nye  til botid for permanent opphold.

Kravet blir fem år for disse tre gruppene: 

1. De som har opphold på grunn av behov for beskyttelse “asyl” .

2. De som har opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn

3. De som har familieinnvandring med de to gruppene over.

Endringene gjelder ikke deg som senest 1. desember 2020 hadde tre års botid for permanent oppholdstillatelse og søkte senest 1. februar 2021.

Tre års botid

Kravet om tre års botid gjelder fortsatt for dem som har oppholdstillatelse på grunn av familieinnvandring. Tre års botid gjelder også hvis den du har familiegjenforening med har permanent oppholdstillatelse eller er norsk statsborger.

Inntektskravet

Hvis du er elev i grunnskole eller tar videregående opplæring, kan du slippe inntektskravet.Da må du ha vært elev de siste 12 månedene eller de siste to semestrene, ifølge UDI som går grundig igjennom alle reglene for både botid og selvforsørgelse på sin nettside.

ORDLISTE

Inntekt: lønn/hvor mye man tjener.
Permanent: fast. Her; så lenge man lever. Behøver ikke søke på nytt.
Underholdskravet: hvor mye man må tjene for å få familiegjenforening.
Botid
: her; hvor lenge du har bodd i Norge.
Selvforsørgelse: at man tjener nok til å forsørge seg selv.