Statsminister Erna Solberg forteller om planene for å åpne Norge.
Foto: Regjeringen
Regjeringen fortalte i går om planene for gjenåpning av Norge. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har oversatt informasjonen til arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrinja, tyrkisk og urdu.
32Shares

Her kan du høre pressekonferansen på ditt språk.

Gjenåpningen skal starte når epidemien er under kontroll. “Under kontroll” betyr at smitten og sykdomsbyrden har vært på et stabilt nivå i cirka tre uker. Planen tar utgangspunkt i det som var tiltaksnivået før 25. mars.

Regjeringen ser på tre hovedområder for å bestemme om samfunnet skal åpnes: utviklingen i smittesituasjonen, kapasitet i helsetjenesten og hvor mange som er vaksinert.

Planen er en trinnvis nedtrapping av de nasjonale tiltakene. Regjeringen vil vurdere planen på nytt i juni eller før.

For å ha kontroll vil det være behov for å se resultater av hvert trinn i gjenåpningen, før man vurderer å gå til neste trinn. Om lag tre uker gir tid til å gjøre nødvendige analyser og vurderinger før man vurderer å iverksette neste trinn.

I vedlagte tabell kan du se hvilke tiltak som blir lettet på i de ulike trinnene.

ORDLISTE:

Gjenåpning: her; åpne samfunnet
Sykdomsbyrden: antall som er syke
Trinnvis: trinn for trinn. Åpne samfunnet litt etter litt, gradvis.