Voksne må ta ansvar for at barna har det godt på skolen og i barnehagen og overalt hvor de ellers er, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.
Foto: Liv Aarberg
– Alle barn og unge skal ha en god oppvekst uten mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Regjeringen samarbeider med mange andre organisasjoner for å hindre mobbing i barnehage, skole eller andre steder som barna er.
11Shares

Samarbeidet har fått navnet Partnerskap mot mobbing. Partnerskap mot mobbing har jobbet mot mobbing i mange år. Men det er fortsatt mange barn som gruer seg til å gå i barnehagen eller på skolen. De får ikke være med i leken eller de blir mobbet.

Den første avtalen til Partnerskap mot mobbing gjaldt for 2015 til 2020. Nå har partnerne undertegnet en ny avtale. De skal fortsette arbeidet for at ingen barn skal bli mobbet.

– De voksne må ta ansvar

Guri Melby sier de voksne må ta ansvar for at barn ikke blir mobbet. Det er en veldig viktig jobb, sier hun.

Dette er hovedpunktene i den nye avtalen til Partnerskap mot mobbing:

• Barn og unge har viktige erfaringer og kunnskap. De har rett til å bli hørt. De har rett til å få delta i arbeidet for at de skal ha det trygt og godt i sitt lokalsamfunn.

• Voksne har ansvaret for at barn og unge har det trygt og godt. Voksne må samarbeide for å lage et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. 

Parnerskapet

– Vi må fortsette å jobbe mot mobbing. Vi må fortelle om de store negative følgene mobbing kan ha. Det gjelder både for den som blir mobbet og for den som mobber andre, sier Guri Melby.

Partnerskapet består nå av regjeringa, Sametinget, Utdanningsforbundet, FUG, FUB, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private barnehagers landsforbund, Friskolenes kontaktforum, Landsgruppe av helsesykepleiere innen Sykepleierforbundet og Frivillighet Norge.

ORDLISTE

Mobbe: erte, plage andre, være slem mot andre.
Mobbing: erting, plaging
Oppvekst: den tiden du er barn og mindreårig.
Inkluderende oppvekst- og læringsmiljø: et miljø hjemme, på fritiden og på skolen hvor alle får være med, alle får delta og ha det bra sammen.