De få som får korona selv om de har tatt vaksinen blir ikke veldig syke, sier Folkehelseinstiituttet.
Foto: Kristian Mendoza
– Koronainfeksjon er alvorlig og for noen livstruende. Å la være å vaksinere seg er veldig risikabelt ,sa Ellen Furuseth, overlege ved enhet for migrasjonshelse og område for smittevern. Hun holdt onsdag kveld et digitalt seminar i regi av Folkehelseinstituttet (FHI) om koronavaksinasjonsprogrammet.

– Undersøkelser viser at av nesten 300 000 vaksinerte, har bare 199 personer fått påvist koronavirus etterpå. Disse har da fått mildere symptomer, fortsatte Furuseth. 

Beskytter mot alvorlig sykdom

Ellen Furuseth
Foto : Folkehelseinstituttet

Omtrent 70 personer fra frivillige organisasjoner hørte på FHI-overlege Ellen Furuseth som fortalte om koronavaksinering. 

Vaksinen er gratis og frivillig og er et tilbud til alle som oppholder seg i Norge. Også de papirløse kan få vaksinen. 

Furuseth advarte mot tilbud om privat vaksinering på nett. 

Kroppen kjemper mot korona

Det pleier å ta mange år å lage en vaksine og å få den godkjent. Furuseth sa de har samme strenge krav til koronavaksinen, men at de har klart å lage den fortere. Det har ikke gått utover kvaliteten, sa hun.

I Norge er det Statens Legemiddelverk som godkjenner vaksiner.

Furuseth forklarte at vaksiner gir kroppen noe som ligner på bakterier og virus, men ikke sykdommen. Kroppen trener på å kjempe mot bakteriene og viruset. Når man har tatt vaksinen kan immunforsvaret forsvare seg mot korona.

I Norge bruker vi vaksinene Pfizer og Moderne. 

Sør-afrikanske og brasilianske virus 

– Det ser ikke ut til at vaksinene virker like godt mot de sørafrikanske og brasilianske virustypene. Men vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom og død, sa Furuseth. Hun sa at vaksinen ikke virker like godt på eldre mennesker som på yngre.

– Kroppen deres klarer ikke å forsvare seg mot sykdommen like godt som kroppen til en ung og frisk person. .

Noen vaksinerte har fått korona etterpå. Det betyr ikke at vaksinen ikke hjelper, sa Furuseth.

– Vaksinér deg likevel, sa hun. – Risikoen for å bli alvorlig syk er mye mindre etter at du har tatt vaksinen.

Bivirkninger av vaksinen

Furseth fortalte at de fleste bivirkningene kommer etter den andre dosen med vaksinering. Noen få år allergiske reaksjoner rett etter at de har tatt vaksinen. Det mest vanlige er at man får vondt der man har fått sprøytestikket. Andre bivirkninger er tretthet, hodepine, vondt i musklene, frysninger, leddsmerter og feber. Noen blir kvalme og kaster opp. Noen får større lymfeknuter i armhulen.  

– Hold deg hjemme til du føler deg bedre. Ta en koronatest hvis du har tegn på korona i over 48 timer etter at du har tatt vaksinen. Kontakt lege eller helsepersonell hvis du får uvanlige eller kraftige bivirkninger etter at du har tatt vaksinen. Kontakt helsepersonell hvis bivirkningene varer lenge,  sa Ellen Furuseth.

– De som ikke tar vaksinen, risikerer å få korona og bli alvorlig syke. De risikerer også å smitte andre. Dette må dere si til alle som ikke vil ta vaksinen, oppfordret Ellen Furuseth i Folkehelseinstituttet.  

Ordliste

Risiko: fare
Påvise: her; blitt bekreftet at de har korona
Mildere: svakere
Bivirkninger: her; at noen kan føle seg dårlig eller bli syk etter å ha tatt koronavaksinen.