For å begrense importsmitte har regjeringen bestemt at bare utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge, får lov til å reise inn i landet. Det finnes få unntak.
Foto: Michael Renner
For å begrense importsmitte, er det veldig få utlendinger som får lov til å reise inn i Norge.

Fra 9. mai er det bare lov for utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge som får reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Utlendinger som ikke er folkeregistrert som bosatt i Norge, kan reise inn i landet om de har omsorgsansvar eller skal være sammen med mindreårige barn i familien sin i Norge. De får også lov til å reise inn i Norge om de er i nær familie med noen som er folkeregistrert som bosatt i Norge. Journalister, ansatte innen transport eller personer som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner får også lov til å reise inn i Norge.

Alle som reiser inn i landet må være på et karantenehotell i ti dager. Dette gjelder for  både norske statsborgere og utlendinger som har vært på reiser utenfor EØS/Schengen. Nå er det bare personer bosatt i Norge som har vært på en nødvendig reise i EØS/Schengen som kan gjennomføre karanteneperioden hjemme.

De som skal reise inn i Norge, må registrere seg digitalt før de reiser inn i Norge, vise negativ test ved grensen og teste seg ved grensen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

Ordliste

Omsorgsansvar: ha ansvar for å passe eller hjelpe noen

Mindreårig: barn under 18 år

Nær familie: ektefelle, barn, samboer

Kritiske samfunnsfunksjoner: alt som er nødvendig for at samfunnet skal fungere. Det er styring, forsvar, renhold, politi, helse, vann, strøm, transport.