Fra 21. mai er det ikke lenger et krav om folkregistrering for at man skal regnes som bosatt i Norge.
Foto: Scanstockphoto
Fra 21. mai endres kravene til hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å vise at man er bosatt i Norge og dermed har rett til innreise.
93Shares

Flere utlendinger som har hatt tilknytning til Norge, men ikke har vært registrert som bosatt i landet i folkeregisteret, har ikke fått lov til å komme inn i landet.

Nå vil regjeringen endre på dokumentasjonskravet. Fra 21. mai er det ikke lenger et krav om folkeregistrering for at man skal regnes som bosatt i Norge.

Utlendinger vil måtte vise fram annen dokumentasjon på fast bosted i Norge og må også kunne sannsynliggjøre at de returnerer etter utenlandsreise/midlertidig utenlandsopphold.

– Vi har bestemt å justere regelverket for innreise for utlendinger som er bosatt i Norge. Departementet jobber nå med nye kriterier og vil gi nærmere retningslinjer før ikrafttredelse 21. mai, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Ordliste

Tilknytning: forbindelse

Justere: tilpasse

Kriterier: kjennetegn, merke, klassifisering

Les denne pressemelding på andre språk:

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/exceptions-from-entry-restrictions-easing-the-documentation-requirements-for-foreign-nationals-residing-in-norway/id2849513/