Til nå har man bare hatt lov å heise det norske og det samiske flagget.
Foto: Joe Ekker
Nå kan man offisielt få heise Pride-flagget mens det foregår lokale arrangementer, melder avisen Norge IDAG. Flaggloven er endret for å gjøre dette mulig.
288Shares

Et flertall på Stortinget stemte tirsdag for å gjøre det lov å heise Pride-flagget på alle kommunale flaggstenger.

Til nå har man bare hatt lov å heise det norske og det samiske flagget, i tillegg til kommune- og fylkesflagg, på offentlige flaggstenger. Lovendringen gjør at det skal åpnes for bruk av også andre flagg under «arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse». Dette gjelder også FN-flagget.

Det var «tusenvis av protester» i den skriftlige høringsrunden, ifølge Norge IDAG , men forslaget kom gjennom. Bare Frp stemte imot. KrF har også vært kritiske, men stemte for.

Forslaget ble lagt fram av statsråd Nikolai Astrup (H) i fjor sommer.

Flagg vekker følelser og engasjement

For 200 år siden var det også en debatt om flagg i Norge. I 1814 hadde ikke Norge et eget flagg. Da Norge ble selvstendig, var det viktig å vise hvilke skip og båter som var norske på havet. Det ble en interessant diskusjon om hvordan flagget skulle se ut. Stortinget hadde valget mellom 19 forskjellige typer flagg. Noen av forslagene hadde både løve og krone, men handelsmann og skipsreder Meltzer fra Bergen sa at det var vanskelig å tegne løven og kronen riktig. Stortinget bestemte at flagget skulle være i fargene rødt, hvitt og blått fordi disse fargene betyr frihet. Inspirasjonen kom fra flaggene til Frankrike, USA, Nederland og Storbritannia.

Siden flagget er 200 år i 2021, har Stortinget laget en utstilling. Du kan se og lese mer om flaggets historie her:

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/det-norske-flagg/

Sameflagget er et felles flagg for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. På 1980-tallet inviterte Nordisk sameråd folk til å tegne sameflagget. De fikk 74 forslag. Det ble en diskusjon om hvilket flagg de skulle velge. I 1986 ble flagget valgt. Fargene rødt, blått, gult og grønt er vanlige på tradisjonelle samiske klær. Sirkelen i flagget er symbol på sola og månen.

Ordliste

Handelsmann: kjøpmann, selger

Skipsreder: person som eier skip og driver transport på sjøen