FHI oppfordrer alle til å vaksinere seg.
Foto: Kristian Mendoza
Antallet eldre i en del innvandrergrupper som har tatt vaksine er lavt. Blant norsk-somaliere over 65 år er det bare 47 prosent som har tatt første dose.

FHI mener mer må gjøre for å nå disse gruppene. Dette skriver NRK.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at personer født i Eritrea, Irak, Polen, Litauen og Syria har i mindre grad enn norskfødte tatt imot første dose til nå.

Det kan være mange grunner til dette.

Overlege Preben Aavitsland i FHI sier til NRK at FHI ikke har vært flinke nok til å nå ut med tilbudet på flere språk. Han mener at FHI og kommuner må legge inn ekstra innsats for å nå innvandrere.

De skal se på om det er mulig å gjøre det enklere å melde seg til vaksinasjon. Mange steder krever Innlogging med BankID for å melde seg til vaksinasjon.

Det er ikke kjent hvor mange som faktisk har fått et tilbud om vaksinasjon i de ulike innvandrergruppene. Eller hva som er årsaker til ulikhet i vaksinasjonsdekningen mellom de ulike gruppene. Tall fra FHI påvirkes av at personer i de eldste aldersgruppene, personer med underliggende sykdommer og helsepersonell har blitt prioritert i vaksinekøen.

ORDLISTE

å nå: rekke, komme fram til

årsak: grunn

ulikhet: forskjell

underliggende: som ligger under

https://www.nrk.no/norge/fhi_-vi-ma-gjore-mer-for-a-na-innvandrere-med-vaksiner-1.15516896