Blodgivere bidrar til å redde liv.
Foto: Flickr.com
Å gi blod redder syke mennesker som trenger nytt blod. Derfor gjør blodgivere en viktig samfunnsinnsats. Norges Røde Kors har lyst til å si tusen takk til alle blodgivere i dag.

Hver dag skjer det 620 blodoverføringer på norske sykehus. Det er alltid behov for blodgivere fordi blod har begrenset holdbarhet. Koronapasienter trenger blod. Det gjør også kreftpasienter. Ulykker og operasjoner krever blod. Det kan også vanskelige fødsler gjøre.

I 2019 hadde Norge 96 603 blodgivere. Det er alltid behov for nye blodgivere fordi det er viktig for Norges beredskap. Hvis det skjer en stor ulykke som krever mye blod, eller forhindrer mange i å gi blod, er det viktig å ha mange allerede godkjente og registrerte blodgivere. Alle blodgivere må godkjennes før de gir blod. Det er for å ivareta kravene til smittevern og blodkvalitet.

For å bli blodgiver må personen være over 18 år og yngre enn 65 år. Personen må veie mer enn 50 kilo og være frisk. Personen må ha norsk personnummer. For å bli blodgiver må personen snakke og skrive norsk. Personen kan ikke ha HIV, hepatitt eller andre sykdommer som smitter med blod.

Alle som har lyst til å gi blod, bør kontakte blodbanken der de bor.

ORDLISTE

blodgiver: person som gir blod

blodoverføring: innføring av fremmed blod for å erstatte blodtap, øke blodmengden

begrenset holdbarhet: ferskvare, varer ikke evig

beredskap: ha ting og personer klare i tilfelle ulykker

forhindre: ikke kunne møte, delta

ivareta: passe på, ta vare på

blodbank: sykehus’ beholdning av blod fra blodgivere