Enhet for migrasjonshelse og område for smittevern inviterer til et nytt vaksinewebinar 23. juni klokka 15.30-16.30 med siste nytt fra koronavaksinasjonprogrammet og om koronasertifikatet. Webinaret er særlig for ressurspersoner og organisasjoner som driver med informasjonsarbeid om koronavaksine rettet mot innvandrere.
Foto: Pixaby
Over 2 millioner personer har fått første dose av koronavaksine. 1.4 millioner personer har fått to doser og er fullvaksinerte. Mange får tilbud om å ta koronavaksine i sommer.
170Shares

Vaksinen er gratis. Alle som oppholder seg i Norge over tid har rett på vaksine, uansett hvilken oppholdsstatus de har. Vaksine er frivillig i Norge. Personer som trenger tolk når de er hos legen eller på sykehus, skal få det.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet er nå i bruk i Norge. Personer som har tatt koronavaksinen i et annet land, kan nå registrere det i det norske koronasertifikatet. Koronavaksinen må være godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Personer med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan gjøre dette hos fastlegen eller kommunal helsetjeneste. Ta med vaksinedokumentasjon.

Koronatelefonen 815 55 015

Alle som har spørsmål om korona, koronavaksine og reiseregler, kan ringe koronatelefonen. Telefonen er åpen på hverdager mellom kl 08:00-15:30. Personer som snakker engelsk, somali, urdu, polsk og arabisk svarer på spørsmål og hjelper.

Filmer om koronavaksinen

Her er filmer om koronavaksinen. De kommer snart på urdu, polsk, arabisk, somali og tigrinja. https://vimeo.com/showcase/8567491

Antistofftest

Antistofftest for å bevise tidligere gjennomgått covid-19 må tas før vaksinasjon. For å gi gyldig koronasertifikat basert på kombinasjonen av infeksjon og 1 dose vaksine, må testen tas senest dagen før vaksinasjonen.