Personer som reiser fra oransje og røde land må i karantene ved innreise til Norge. Personer som er fullvaksinerte eller hatt korona de siste 6 månedene slipper karantene.
Økende smitte i Europa gir skjerpede innreiserestriksjoner og karantenekrav fra mandag av, varsler regjeringen. Det gjelder blant annet ferieøya Kreta i Hellas.

Belgia, Frankrike, Færøyene, Hellas og Malta går fra grønt til oransje på smittekartet. Med det blir det innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene for disse landene, opplyser regjeringen i en pressemelding fredag.

På Kypros er smittetallet nå 1.384 smittede per 100.000 innbyggere, mens tallet i Storbritannia er 679, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Personer som reiser fra oransje og røde land og regioner må i karantene ved innreise til Norge. Personer som er fullvaksinerte eller har hatt korona de siste 6 månedene slipper karantene.

Blant EU-landene blir Latvia nå grønt. De fleste land beholder sine farger fra forrige uke.

Også mer av Sverige blir grønt. Fra mandag 19. juli vil bare to regioner ha oransje eller rød farge, Norrbotten og Värmland. Før var det fem.

I Danmark går regionene Sjælland, Midtjylland og Nordjylland fra grønne til oransje og får innreiserestriksjoner. Danmark har nå 160 smittede per 100.000 innbyggere.

Bulgaria, Estland, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike er grønne land.

Det blir heller ingen endringer for Irland og Monaco (oransje) eller Andorra, Nederland (endret fra oransje), Portugal, og Spania.

Når det gjelder reiser til land utenfor Europa, fraråder Utenriksdepartementet (UD) fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige, med unntak for enkelte utvalgte land på EUs tredjelandsliste.

Reiserådet gjelder til 10. august.

ORDLISTE

skjerpede: som fører til strengere

varsle: gi beskjed om

fraråde: advare mot

Les mer på siden «Hva gjelder for deg?» på helsenorge.no.