Kirsti Bergstø er nestleder for Sosialistisk Venstreparti.
Foto: SV
Kirsti Bergstø er nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Hun vil at du skal stemme på SV. Her forklarer hun hvorfor.

SV tenker på fellesskap, arbeid, skole, bolig, klima, natur, buss og tog.

SV sier at de er: “For de mange – ikke for de få”. SV sier at de mange er deg, meg, naboer og kolleger. De få er personer med veldig mye penger.

SV tenker på dem som ikke har det bra. SV ønsker et Norge hvor alle er trygge og får respekt.

SV ser barn som har en familie med lite penger. Det er ikke bra. SV vil ha gratis AKS/SFO. SV ønsker flere lærere på skolen. SV vil at barn skal få mat på skolen.

SV tenker på tenner og tannlege. SV synes det koster for mye å gå til tannlege.

SV tenker på verden og andre land. SV vil at alle land skal få koronavaksiner, ikke bare land med mye penger.

SV vil gi gratis lege og sykehus til personer som ikke har papirer.

SV ønsker at flere får familiegjenforening og statsborgerskap.

SV tenker på rettferdighet og kvinnefrigjøring.

ORDLISTE

klima: vær, for eksempel sol, regn, snø

AKS/SFO: AKS betyr Aktivitetsskolen. SFO betyr skolefritidsordning. Det er der barn kan være før og etter skolen.

familiegjenforening: familie som ikke bor i Norge får komme til Norge

statsborgerskap: å være en del av et land, ha pass fra et land

rettferdighet: være likt for alle

kvinnefrigjøring: gjøre det bra for damer på jobb, ute og hjemme, gi jenter og damer sjanse til gå på skole, jobbe, gjøre alt det gutter og menn gjør