Satsning på praktiske fag er mer relevant enn å innføre nye belønningsordinger, skriver artikkelforfatterne.
Foto: UN
Unge Høyre-lederen er positiv til pengepremier til klassens flinkeste. Slik skal det ikke være å gå på skolen, skriver Mikkel Frydenlund Sibe og Dorthea Enger. 
347Shares
Mikkel Frydenlund Sibe og Dorthea Enger
Latest posts by Mikkel Frydenlund Sibe og Dorthea Enger (see all)

Det nærmer seg skolestart, og tidligere i sommer glapp nyheten om at Oslo-skoler gir pengepremier til de flinkeste i klassen. Dette ser Unge Høyre-leder Ola Svenneby positivt på. Vi i Senterpartiet ønsker derimot å heie fram alle elever, samt sørge for at man får en trygg skolegang. Dette innebærer både god oppfølging, men også at alle elever opplever mestringsfølelse i skolen. 

Sats på praktiske fag

Svenneby trekker fram at man før eller siden finner noen som er flinkere enn seg, samt at andre elever blir premiert for andre ting. Det er det nok mange som har kjent på idet man starter på videregående skole. Dessverre for Unge Høyre, så handler det ikke om å skulle være best i klassen, men heller at man bygger det samfunnet vi trenger. 

De fleste kan si seg enige om at i Idol, så handler det om å vinne. Derimot er ikke skolen en talentkonkurranse. Skolen skal være for alle. Derfor er det viktig at vi satser på mer valgfrihet i skolen, en større satsning på praktiske fag og at undervisningen er tilpasset hver enkelt elev. Vi må gi den enkelte elev de verktøyene de trenger for å takle høyere utdanning i senere liv, og satse på en skole hvor flere føler på mestring og et læringsutbytte.

Valgfag med arbeidsrelevans

Det er lett å summere opp karakterer, men arbeidslivet ser etter mer enn bare det at du kan gjøre jobben din. Du må blant annet være hyggelig, samarbeidsvillig og kreativ. Dette er ikke nødvendigvis noe som er synlig på vitnemålet. Og hvorfor kan vi ikke premiere dette? Fordi dette er verdier som ikke passer inn i høyresidas tellekantsystem. Vi i Senterpartiet ser derimot på verdien i disse ferdighetene. 

De fleste kan si seg enige om at i Idol, så handler det om å vinne. Derimot er ikke skolen en talentkonkurranse.

Senterpartiets alternativ er å gjøre skolen mer praktisk, samt mer tilpasset den enkelte elev. Vi vil at elever skal lære gjennom gode framovermeldinger og at prosessen for å skrive en oppgave, eller snekre ei fuglekasse, innimellom er vel så viktig som det endelige resultatet. Unge Høyre tror på at alt løser seg om man bare begynner med karakterer tidlig, og vil innføre det fra grunnskolen av. Det vil føre til mer press blant unge. Men heldigvis for Unge Høyre, så kan de jo få delt ut enda flere gavekort. 

Vi vil gjerne gratulere alle som har fått seksere på vitnemålet, men like fullt ønsker vi å gratulere alle som har unngått å stryke på grunn av den ekstra innsatsen de har lagt ned de siste årene. Samtidig skylder vi mange av dere valgfag som er praktisk rettet eller som har en arbeidslivsrelevans. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.