FHI vil at du vaksinerer deg. Føler du deg syk? Bli hjemme.
At noen vaksinerte får koronaviruset og også kan spre smitte videre, er et argument for vaksinasjon, ikke imot, sier Folkehelseinstituttet.
410Shares

Aviser skriver om Det amerikanske smittevernbyrået CDC fordi de på fredag sa at vaksinerte personer kan være like smittsomme som uvaksinerte. De har målt hvor mye virus det er i personer som er fullvaksinerte og de som ikke er vaksinert. Det er like mye. Det norske Folkehelseinstituttet ønsker nå å forklare det de tenker personer i Norge ikke forstår:

– CDC henviser til at virusmengden i prøver tatt fra fullvaksinerte som er blitt syke med covid-19, inneholder omtrent like mye virus som virusprøver fra syke uvaksinerte. Fra dette kan man ikke konkludere generelt at vaksinerte som kan ha blitt smittet, skiller ut like mye virus som uvaksinerte, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI.

Han sier at tallene til CDC ikke er et argument mot vaksinasjon.

– Tvert imot konkluderer de med at enda større innsats må gjøres for at en større andel av befolkningen blir fullvaksinert, sier Bukholm.

Han sier at det er viktig at alle vaksinerer seg. Det er viktig for deg og meg. Det er viktig for alle i samfunnet.

FHI sier at beskyttelsen mot alvorlig sykdom med deltavarianten av koronaviruset er høy etter både én og to doser av vaksinen. Men de ser at både delvis- og fullvaksinerte personer bør teste seg og holde seg hjemme hvis de får selv milde symptomer på koronasykdom.

Koronavaksinen beskytter deg bra mot deltavarianten. Du har god beskyttelse etter en dose og to doser. Føler du deg ikke frisk? Er du syk? Da tar du en koronatest. Du bør være hjemme og ikke gå på jobb eller skole. Dette gjelder deg som har to doser og en dose.

– Siden vaksinene ikke beskytter fullstendig mot å bli smittet og smitte videre, vil vi se smitte blant vaksinerte, og det er viktig at både delvis- og fullvaksinerte personer tester seg og holder seg hjemme selv ved milde symptomer på koronasykdom, understreker Bukholm.

ORDLISTE

byrå: kontor, organisasjon, gruppe

henvise: her; peke på

konkludere: først se og lese fakta. Etterpå svare.

skille ut: her; gi, sende

tvert imot: det motsatte, omvendt

innsats: jobbe mye for å få bra resultat

milde symptomer: ikke alvorlige tegn på sykdom. Det kan være at du hoster, føler deg litt slapp og varm.

understreke: en viktig beskjed