Sionismen har medført massakrer og krigsforbrytelser. Vi kan ikke gi brobyggerprisen til en person som stiller seg bak denne ideologien, skriver artikkelforfatterne.
Foto: Amnesty International
Det er etisk forkastelig å gi en brobyggerpris til en sionist som støtter okkupasjon av Palestina, skriver SNP i et opprop signert av ytterligere 11 organisasjoner.
904Shares

Vi er gjort kjent med at 14. augustkomiteen tidligere i juli 2021 har nominert tre religiøse ledere som mottakere av brobyggerprisen hvorav den ene er rabbiner Michael Melchior, en selverklært sionist. Melchior var okkupasjonsmakten Israels viseutenriksminister mellom år 2001 og 2002, mens Ariel Sharon, en krigsforbryter som var ansvarlig for massakrene i Sabra og Shatila, var statsminister. 

Melchior er en åpenlys sionist som støtter opprettelsen av okkupasjonsmakten Israel. Det er et faktum at okkupasjonsmakten ble opprettet i 1948 gjennom flere tiårs krigføring i Palestina, hvor det allerede bodde et folk, det palestinske folket. I vakuumet som oppsto etter at det Ottomanske riket ble oppløst, ble (særlig) europeiske jøder flyttet til Palestina, med velsignelse fra britene. 

Etter den andre verdenskrig økte dette drastisk, da Europa, tynget av sin dårlige samvittighet med hensyn til sin unnfallenhet overfor jødenes lidelser under nazistene, ville gi jødene et hjemland. At dette skjedde på bekostning av palestinerne brydde man seg ikke om, og de ble raskt fordrevet fra sitt hjemland – og veldig mange ble drept og massakrert under forbrytelser som aldri er blitt etterforsket.

Det er etisk og moralsk forkastelig å gi en brobyggerpris til en sionist som støtter og promoterer okkupasjon av Palestina, en okkupasjon drevet av sionistisk ideologi som har medført massakrer, krigsforbrytelser og masseflukt og fordrivelse av uskyldige palestinere. Å snakke om fred og forsoning mens man støtter en brutal okkupasjon er en tragedie.

At denne brobyggerprisen kommer fra 14. augustkomiteen, som i 2003 ble opprettet for å feire Pakistans nasjonaldag, gjør hele utdelingen enda vondere. Pakistan har helt fra sin opprettelse til nå hatt et klart standpunkt og fordømt okkupasjonsmakten Israel og har heller ikke anerkjent denne selverklærte staten som er bygget på blodet til uskyldige palestinere. Vi fordømmer denne prisen på det sterkeste og anmoder 14. augustkomiteen om å revurdere sin avgjørelse og trekke denne prisen tilbake.

Sist, men ikke minst, er det viktig å påpeke at 14. augustkomiteen verken representerer Pakistan eller norsk-pakistanere, og er ene og alene ansvarlig for denne utdelingen og sine øvrige aktiviteter og prisutdelinger. At også ett spesifikt politisk parti blir fremmet og nærmest kupper Pakistans nasjonaldag ser vi også på som merkelig og anmoder Den Pakistanske Ambassaden v/ambassadør Zaheer Pervaiz Khan om å se på dette og evaluere sitt ståsted hva 14. augustkomiteen angår.

Undertegnede:

SNP Samfunnsengasjerte norsk-pakistanere      
PTI Norway Eagle Panel
Pak Norway Forum
Islamabad Rawalpindi Welfare Society Norway
Pakistansk Forening Norge
VNP Verdensengasjerte Norskpakistanere
Tehreek-e-Kashmir Norway
Inter Kulturell Kvinne Gruppe (IKKG)
Returrett komite i Norge
Tayyab Choudry, daglig leder IHSG
MINORG
NORPAK Media

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.