Ingen tvangsretur til Afghanistan til 15. september 2021.
Foto: Regjeringen/PU
Personer som har fått nei på søknad om beskyttelse, skal ikke reise til Afghanistan fram til 15. september. Det er for farlig der.

Dette skriver UDI.

Det er mange problemer i Afghanistan nå. Konflikten mellom Taliban og myndighetene er alvorlig. Det er ikke trygt å være der. Det er ikke lett å få hjelp der. I slutten av august skal utenlandske styrker dra fra Afghanistan. Derfor har UDI bestemt at ingen skal reise til Afghanistan fram til 15. september 2021. De vil se på hvordan det er i Afghanistan i september og komme med ny informasjon.

  • Har du fått avslag (nei) på søknad om beskyttelse?
  • Har du blitt utvist (får ikke lov til å være her) fra Norge?
  • Har du fått beskjed om at du ikke har oppholdstillatelse lenger?
  • Er du i Norge og fått avslag (nei) på søknad om oppholdstillatelse?

Da skal du være i Norge fram til 15. september. Det er ikke trygt for deg å reise tilbake til Afghanistan nå.

Kommer du fra Afghanistan og søkte om beskyttelse i et annet land først? Da er det Dublin III-konvensjonen som gjelder. Det betyr at du må reise til landet du først søkte beskyttelse i.

ORDLISTE

styrke: militæret, hær

dra: reise